FacebookTwitterYoutubeInstagram

Admitere

Home » Admitere
Licenta
Doctorat

REZULTATE ADMITERE  IULIE 2022

AFIȘAREA rezultatelor admiterii :

 

Locurile bugetate (fără taxă) vor fi ocupate în ordinea descrescătoare a mediilor calculate de comisia de admitere.

În mod implicit candidaţii de la Facultatea de Medicină Veterinară sunt înscrişi atât la forma DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ BUGET cât şi la forma TAXĂ.

CONFIRMAREA LOCURILOR LA BUGET ȘI ÎNMATRICULAREA pe aceste locuri se face doar în ziua de 28 iulie 2022, începând cu ora 800, în holul Facultății de Medicină Veterinară.

 

În data de 28 iulie la ora 15, locurile neconfirmate de la BUGET se completează cu candidaţi din lista cu TAXĂ, în ordinea mediilor. Confirmarea și înmatricularea pe aceste locuri (cu candidați din lista cu TAXĂ) se face în 29 iulie 2022, la ora 800 în holul Facultății de Medicină Veterinară.

 

La confirmarea unui loc la BUGET se va completa dosarul cu  actele în original (diploma de bacalaureat / foaie matricolă), se achită taxa de înmatriculare în anul I, în valoare de 150 lei, se completează fişa de înmatriculare şi se semnează contractul de studii.Taxele se vor achita la sediul FMVT.

 

ÎNMATRICULAREA PE LOCURILE CU TAXĂ se face prin opţiune personală, cu candidaţi admişi pe lista cu taxă şi prin glisare cu candidaţi de pe lista de aşteptare în ordinea descrescătoare a mediilor candidaţilor, în data de 29 iulie 2022, ora 1000 (Amfiteatrul I Zoo).

 

Pentru înmatricularea pe locurile cu taxă sunt necesare următoarele:

 

FOARTE IMPORTANT !!!! pentru candidații afișați pe listele de ADMIȘI CU TAXĂ și LISTA DE AȘTEPTARE

 

Toți candidații care doresc înmatricularea la facultatea noastră, indiferent pe ce liste apar (CU TAXĂ sau AȘTEPTARE), trebuie să fie prezenţi în data de 29 iulie, ora 800 în holul Facultății de Medicină Veterinară în vederea confirmării ocupării unui loc la BUGET (rezultat din glisarea listei candidaților admiși cu taxă).

În vederea confirmării ocupării unui loc la TAXĂ (din listele afișate CU TAXĂ respectiv lista de AȘTEPTARE) candidații trebuie să fie prezenți în data 29 iulie, ora 1000 în holul Facultății de Medicină Veterinară.

 

Reașezarea listelor se va face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere a candidaților care au confirmat.

 

LISTĂ CANDIDAȚI ADMIȘI BUGET (99 locuri)

LISTĂ CANDIDAȚI ADMIȘI BUGET LOCURI PENTRU MINORITĂȚI (două locuri)

LISTĂ CANDIDAȚI ADMIȘI BUGET LOCURI PENTRU LICEE DIN MEDIU RURAL (trei locuri)

LISTĂ CANDIDAȚI ADMIȘI BUGET LOCURI PENTRU SISTEMUL DE PROTECȚIE SOCIALĂ (două locuri)

LISTĂ CANDIDAȚI ADMIȘI BUGET LOCURI PENTRU PERSOANE CU CERINȚE SPECIALE / DIZABILITĂȚI (un loc)

LISTĂ CANDIDAȚI ADMIȘI BUGET LOCURI PENTRU ETNICI ROMÂNI (șase locuri)

 

LISTĂ ADMIȘI PENTRU LOCURI CU TAXĂ (37 locuri)

 

LISTĂ CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE

 

 

 

 


 


 

 

 

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon +40 256277008
Telefon office@fmvt.ro
Calea Aradului, nr. 119, cod poºtal 300645
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2023 USAMBVT . Web design by Royalty