FacebookTwitterYoutubeInstagram

Burse

Home » Studenti » Burse

Tabel cu studentii beneficiari de burse de merit semestrul II 2022-2023

Tabel cu studentii beneficiari de burse pentru activitati extracurriculare semestrul II 2022-2023

Tabel cu studentii beneficiari de burse sociale semestrul II 2022-2023


Calendar depunere acte burse- semestrul II


Tabel cu potentialii studenti beneficiari de bursa sociala sem II 2022-2023

Tabel cu potentialii studenti beneficiari de bursa pentru activitati extracurriculare sem II 2022-2023

Tabel cu potentialii studenti beneficiari de bursa de merit sem II 2022-2023


Studenții care BENEFICIAZĂ de bursă, pentru prima dată, în semestrul II, 2022/2023, trebuie să aducă la secretariat CONTUL IBAN de la Banca Raiffeisen Bank până în 31.03.2023, ora 11:00; fac excepție studenții care au avut bursă în sem. anterior și nu și-au schimbat codul IBAN. 


BURSE DE PERFORMANTA, MERIT ETC. 2022-2023

Regulament pentru acordare burse

Procedura acordare bursa


BURSELE SOCIALE

Depunerea dosarelor pt. bursă socială se va face fizic, la secretariatul facultatii, interval orar - 9.00-11.00.

Salariul net maxim pe membru de familie este 1840 lei/membru de familie.

Se iau în calcul numai venituri nete. 

La salarii/pensii și alte venituri se completează venitul mediu net la fiecare categorie.

Studenții sunt rugați să își menționeze nr. de telefon pe Anexele 3, 4 și 5

  • Ø Studenții care beneficiază de bursă socială pot primi și orice altă categorie de bursă (de merit sau de performanță).
  • Ø Studenții școlarizați în regim cu taxă pot beneficia de burse finanțate de la bugetul de stat doar dacă și-au achitat taxele de școlarizare;
  • Ø Studenții care urmează cursurile a 2-a specializări pot primi bursă doar pe durata de școlarizare a unui singur program de studiu (maxim 6 ani);

Documente necesare depunere dosar bursa sociala

Documente necesare pentru acordarea bursei sociale - SEM II 2022-2023

Cerere acordare bursa - ANEXA 3
Cerere acordare bursa ajutor social ocazional - ANEXA 3a
Declaratie de venituri - ANEXA 4
Declaratie - ANEXA 5
Declaratie proprie raspundere

Calendar depunere acte burse- semestrul I

Bursele de performanţă  se atribuie, prin concurs organizat la nivel de universitate, studenţilor integralişti de la ciclul de studii universitare de licenţă, care au realizat performanţe de excepţie, pe baza următoarelor criterii: - media minimă: 9,50 în anul anterior de studiu (media este principalul criteriu de performanţă); 

Criterii de departajare:

 - activitatea de cercetare ştiinţifică, materializată prin participarea la activitatea de cercetare ştiinţifică contractuală, publicarea şi susţinerea lucrărilor ştiinţifice în reviste de specialitate; 

- conduită universitară exemplară;

- activităţi culturale şi sportive;

- concursuri studenţeşti de profil, Agronomiada, etc.; 

- activităţi de voluntariat.

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon +40 256277008
Telefon office@fmvt.ro
Calea Aradului, nr. 119, cod poºtal 300645
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2023 USAMBVT . Web design by Royalty