FacebookTwitterYoutubeInstagram

Burse

Home » Studenti » Burse

BURSE 2023/2024

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR BENEFICIARI DE BURSĂ PENTRU SEMESTRUL II, AN UNIVERSITAR 2023-2024!!!

VĂ RUGĂM, PÂNĂ ÎN DATA DE 05.04.2024, ORA 11.00, SĂ ADUCEȚI LA SECRETARIAT COPIE DUPA EXTRAS DE CONT LA RARAIFFEISEN BANK ȘI COPIE DUPĂ CARTEA DE IDENTITATE (CEI CARE NU AU PRIMIT BURSĂ ÎN SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR 2023-2024).

TABEL CU STUDENȚI BENEFICIARI AI BURSEI DE PERFORMANȚĂ I, SEMESTRUL II, AN UNIVERSITAR 2023-2024

TABEL CU STUDENȚI BENEFICIARI AI BURSEI DE PERFORMANȚĂ II, SEMESTRUL II, AN UNIVERSITAR 2023-2024

TABEL CU STUDENTI BENEFICIARI DE BURSĂ SOCIALĂ SEMESTRUL II, AN UNIVERSITAR 2023-2024

TABEL CU STUDENȚII CARE AU OBȚINUT BURSE PENTRU ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE ȘI VOLUNTARIAT SEM II, AN UNIV. 2023-2024


Calendar BURSE sem 2 2023-2024

Cuantumuri burse 2023-2024

ORDIN nr. 6.463 din 2 octombrie 2023

Regulament burse USVT_R 001 ed 4 rev 0 _13.11.2023

Procedura acordare bursa

Cerere bursa olimpica si performanta

Cerere bursa sociala

Documente necesare bursa sociala

Declaratie de venituri solicitant

Acord olograf GDPR

Cerere bursa ajutor social ocazional

Cerere bursa speciala

Cerere bursa venituri proprii

Declaratie pe proprie raspundere


Studenții care BENEFICIAZĂ de bursă, pentru prima dată, în semestrul I, 2023/2024, trebuie să aducă la secretariat CONTUL IBAN de la Banca Raiffeisen Bank până în 08.12.2023, ora 11:00; fac excepție studenții care au avut bursă în sem. anterior și nu și-au schimbat codul IBAN. 


BURSELE SOCIALE

CALENDAR DEPUNERE DOSAR BURSĂ SOCIALĂ SEM II 2023/2024

Depunerea dosarelor pt. bursă socială se va face fizic, la secretariatul facultatii, interval orar - 9.00-11.00.

Salariul net maxim pe membru de familie este 1884 lei/membru de familie.

Se iau în calcul numai venituri nete. 

La salarii/pensii și alte venituri se completează venitul mediu net la fiecare categorie.

Studenții sunt rugați să își menționeze nr. de telefon pe Anexe

  • Ø Studenții care beneficiază de bursă socială pot primi și orice altă categorie de bursă (de merit sau de performanță).
  • Ø Studenții școlarizați în regim cu taxă pot beneficia de burse finanțate de la bugetul de stat doar dacă și-au achitat taxele de școlarizare;
  • Ø Studenții care urmează cursurile a 2-a specializări pot primi bursă doar pe durata de școlarizare a unui singur program de studiu (maxim 6 ani);
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon +40 256277008
Telefon office@fmvt.ro
Calea Aradului, nr. 119, cod poºtal 300645
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty