FacebookTwitterYoutubeInstagram

Burse

Home » Studenti » Burse

Tabel cu studentii beneficiari de bursa de merit - SEM II 2021-2022

Tabel nominal cu studentii beneficiari de bursa sociala - SEM II 2021-2022

Tabel nominal cu studentii beneficiari de burse speciale - SEM II 2021-2022


Tabel cu potențialii studenți pentru obtinerea bursei de merit sem II 2021-2022

Tabel cu potentialii studenti care pot beneficia de burse sociale sem II 2021-2022

Tabel cu potențialii studenți beneficiari ai burselor speciale sem II 2021-2022


Regulament pentru acordare burse

BURSELE SOCIALE, semestrul 2, 2021/2022!!!

Depunerea dosarelor pt. bursă socială se va face fizic, la secretariatul facultatii, interval orar - 9.00-11.00.

Salariul net maxim pe membru de familie este 1478 lei/membru de familie.

Se iau în calcul numai venituri nete. 

La salarii/pensii și alte venituri se completează venitul mediu net la fiecare categorie.

Studenții sunt rugați să își menționeze nr. de telefon pe Anexele 3, 4 și 5

  • Ø Studenții care beneficiază de bursă socială pot primi și orice altă categorie de bursă (de merit sau de performanță).
  • Ø Studenții școlarizați în regim cu taxă pot beneficia de burse finanțate de la bugetul de stat doar dacă și-au achitat taxele de școlarizare;
  • Ø Studenții care urmează cursurile a 2-a specializări pot primi bursă doar pe durata de școlarizare a unui singur program de studiu (maxim 6 ani);
  • Ø Se iau în calcul lunile DECEMBRIE 2021, IANUARIE și FEBRUARIE 2022.

CALENDAR depunere acte bursa sem II

Documente necesare obtinere bursa sociala

Documente necesare obtinere bursa sociala - cu varsta intre 26-35 ani

Documente necesare obtinere bursa sociala - Orfani

Documente necesare obtinere bursa sociala - pe motive medicale

Documente necesare obtinere bursa sociala - studenti proveniti din casele de copii

Documente necesare obtinere bursa sociala - venituri reduse

Cerere acordare bursa - ANEXA 3
Cerere acordare bursa ajotor social ocazional - ANEXA 3a
Declaratie de venituri - ANEXA 4
Declaratie - ANEXA 5

BURSE DE PERFORMANTA, MERIT ETC.
 
Calendar depunere acte burse- semestrul I
 
Bursele de performanţă  (Art. 8. din R001, pagina 4) se atribuie, prin concurs organizat la nivel de universitate, studenţilor integralişti de la ciclul de studii universitare de licenţă, care au realizat performanţe de excepţie, pe baza următoarelor criterii: - media minimă: 9,50 în anul anterior de studiu (media este principalul criteriu de performanţă); 

Criterii de departajare:

 - activitatea de cercetare ştiinţifică, materializată prin participarea la activitatea de cercetare ştiinţifică contractuală, publicarea şi susţinerea lucrărilor ştiinţifice în reviste de specialitate; 

- conduită universitară exemplară;

- activităţi culturale şi sportive;

- concursuri studenţeşti de profil, Agronomiada, etc.; 

- activităţi de voluntariat.

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon +40 256277008
Telefon office@fmvt.ro
Calea Aradului, nr. 119, cod poºtal 300645
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2022 USAMBVT . Web design by Royalty