FacebookTwitterYoutubeInstagram

Burse

Home » Studenti » Burse

PROGRAMUL EURO 200

Listă solicitări program Euro 200

Programul pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea achizitionarii de calculatoare in anul 2021

Studentii sunt rugati sa acceseze link-urile:

  1. Euro 200

Documente


Tabel cu studentii beneficiari de bursa de merit sem II 2020-2021

Tabel cu studentii beneficiari de burse sociale sem II 2020-2021

Studentii care nu au cont deschis la Raiffeisen Bank sa isi deschida unul si sa aduca /trimita la secretariat numarul de cont / cod IBAN!!!

Studentii care nu au beneficiat de bursa semestrul trecut sa aduca extrasele de cont!

Extrasele de cont trebuie aduse/trimise pana cel tarziu luni 19.04.2021 ora 1200!


Tabel cu potentialii studenti pentru obtinerea bursei de merit SEM II 2020-2021

Tabel cu potentialii studenti pentru obtinerea bursei sociale SEM II 2020-2021


BURSELE SOCIALE, semestrul 2, 2020/2021!!!

Depunerea dosarelor pt. bursă socială se va face on-line pentru anii de studii II, III și V doar pe următoarea adresă de e-mail: burse.fmvt@usab-tm.ro,respectiv fizic pentru anii I, IV și VI la secretariatul facultății. Pentru anii II, III și V dosarul original se depune fizic după data de 19.04.2021 la secretariatul facultății.

Documente doveditoare (după caz) scanate și Anexele 3, 4 și 5 completate si semnate de către student se trimit pe e-mailul facultății burse.fmvt@usab-tm.ro. Forma electronică a dosarului pentru acordarea bursei sociale se va regăsi într-un singur document pdf. Nu sunt acceptate dosarele care se abat de la regula menționată. Studentul este rugat să solicite prin e-mail confirmarea de primire.

Salariul net maxim pe membru de familie este 1372,67 lei/membru de familie.

Se iau în calcul numai venituri nete. 

La salarii/pensii și alte venituri se completează venitul mediu net la fiecare categorie.

Studenții sunt rugați să își menționeze nr. de telefon pe Anexele 3, 4 și 5

  • Ø Studenții care beneficiază de bursă socială pot primi și orice altă categorie de bursă (de merit sau de performanță).
  • Ø Studenții școlarizați în regim cu taxă pot beneficia de burse finanțate de la bugetul de stat doar dacă și-au achitat taxele de școlarizare;
  • Ø Studenții care urmează cursurile a 2-a specializări pot primi bursă doar pe durata de școlarizare a unui singur program de studiu (maxim 6 ani);
  • Ø Se iau în calcul lunile DECEMBRIE 2020, IANUARIE și FEBRUARIE 2021.

CALENDAR depunere acte bursa sem II

Documente necesare obtinere bursa sociala - cu varsta intre 26-35 ani

Documente necesare obtinere bursa sociala - Orfani

Documente necesare obtinere bursa sociala - pe motive medicale

Documente necesare obtinere bursa sociala - studenti proveniti din casele de copii

Documente necesare obtinere bursa sociala - venituri reduse


BURSE DE PERFORMANTA, MERIT ETC.
Secretariatul Facultății de Medicină Veterinară nu va avea relații cu publicul, pe perioada de restricții. Depunerea actelor pentru bursele sociale se va face on-line pe următoarea adresă de e-mail: burse.fmvt@usab-tm.ro. După perioada de restricție, dosarul original se depune fizic și nominal la secretariatul facultății.
Documente doveditoare (după caz) scanate și Anexele 3, 4 și 5 completate si semnate de către student se trimit pe e-mailul facultății burse.fmvt@usab-tm.ro. Forma electronică a dosarului pentru acordarea bursei sociale se va regăsi într-un singur document pdf. Nu sunt acceptate dosarele care se abat de la regula menționată. Studentul este rugat să solicite prin e-mail confirmarea de primire.
Salariul net maxim pe membru de familie este 1346 lei/membru de familie.
Se iau în calcul numai venituri nete.
La salarii/pensii și alte venituri se completează venitul mediu net la fiecare categorie.
Studenții sunt rugați să își menționeze nr. de telefon pe Anexele 3, 4 și 5
  • Studenții care beneficiază de bursă socială pot primi și orice altă categorie de bursă (de merit sau de performanță).
  • Studenții școlarizați în regim cu taxă pot beneficia de burse finanțate de la bugetul de stat doar dacă și-au achitat taxele de școlarizare;
  • Studenții care urmează cursurile a 2-a specializări pot primi bursă doar pe durata de școlarizare a unui singur program de studiu (maxim 6 ani);
  • Se iau în calcul lunile: IULIE, AUGUST și SEPTEMBRIE 2020
Cerere acordare bursa - ANEXA 3
Cerere acordare bursa ajotor social ocazional - ANEXA 3a
Declaratie de venituri - ANEXA 4
Declaratie - ANEXA 5
 
Calendar depunere acte burse- semestrul I
Regulament pentru acordare burse
 
Studenti integralisti an I 2019-2020
Studenti integralisti an II 2019-2020
Studenti integralisti an III 2019-2020
Studenti integralisti an IV 2019-2020
Studenti integralisti an V 2019-2020
 
Tabel nominal cu studentii beneficiari de burse de performanta
Tabel cu potentialii studenti pentru obtinerea bursei de merit sem I 2020-2021
Tabel cu potentialii studenti pentru obtinerea burselor sociale sem I 2020-2021
 
Tabel studenti care beneficiază de Burse de performanță sem I 2020-2021
Tabel cu studentii care beneficiază de Burse de merit sem I 2020-2021
Tabel cu studentii care beneficiază de bursă socială sem I 2020-2021
 
LISTA STUDENTILOR CARE BENEFICIAZA DE BURSE

Bursele de performanţă  (Art. 8. din R001, pagina 4) se atribuie, prin concurs organizat la nivel de universitate, studenţilor integralişti de la ciclul de studii universitare de licenţă, care au realizat performanţe de excepţie, pe baza următoarelor criterii: - media minimă: 9,50 în anul anterior de studiu (media este principalul criteriu de performanţă); 

Criterii de departajare:

 - activitatea de cercetare ştiinţifică, materializată prin participarea la activitatea de cercetare ştiinţifică contractuală, publicarea şi susţinerea lucrărilor ştiinţifice în reviste de specialitate; 

- conduită universitară exemplară;

- activităţi culturale şi sportive;

- concursuri studenţeşti de profil, Agronomiada, etc.; 

- activităţi de voluntariat.

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon +40 256277008
Telefon office@fmvt.ro
Calea Aradului, nr. 119, cod poºtal 300645
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2021 USAMBVT . Web design by Royalty