FacebookTwitterYoutubeInstagram

Numarul de studenti

Home » Studenti » Numarul de studenti

Studenþii noºtri, în cifre

În anul academic 2014/2015, la USAMVBT studiazã un numãr de 4820 tineri din þarã,din care:

La aceºtia se adaugã 47 studenþi la ciclul licenþã, 14 masteranzi ºi 3 doctoranzi, din alte þãri.

 

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Horticultura si Silvicultura
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Telefon rectorat@usab-tm.ro
rectorat.usamvbt@gmail.com
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2021 USAMBVT . Web design by Royalty