FacebookTwitterYoutubeInstagram

Burse

Home » Studenti » Burse

În universitatea noastră, bursele se acordă de către o comisie de burse, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, actualizată, Ordinul nr. 3992/27.02.2017 precum și a Regulamentului privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinaraă a Banatului ,,Regele Mihai I al României’’ din Timișoara.

 

Pentru ciclurile de licență și master au fost acordate 885 burse, din care 19 de performanță (pentru ciclul de licență), 566 de merit și 300 sociale.

 

Repartizarea burselor pe facultăți este următoarea pentru semestrul I al anului universitar 2021 - 2022:

 

Cuantumul burselor, pe categorii, este următorul pentru semestrul I al anului universitar 2021 - 2022:

 

Regulament privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai I al României’’ din Timișoara

 

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Horticultura si Silvicultura
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Telefon rectorat@usab-tm.ro
rectorat.usamvbt@gmail.com
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2022 USAMBVT . Web design by Royalty