FacebookTwitterYoutubeInstagram

Birou eliberari acte de studii

Home » Studenti » Birou eliberari acte de studii

BIROU ELIBERĂRI ACTE DE STUDII

 

ANUNŢ

În perioada 10.08.2020 - 06.09.2020 NU se eliberează acte de studii

 

 

 

ANUNŢ

 

Având în vedere măsurile de protecție necesare în contextul răspândirii COVID-19 eliberarea actelor de studii se va face de luni - vineri în intervalul orar 1200-1400 DOAR în baza unei programări telefonice prealabile la numărul de telefon 0256/277065.

Pentru diplomele mai vechi de 3 ani taxele se vor plăti online în contul RO21TREZ62120F330500XXXX, Trezoreria Timișoara, CUI 3487181 (CUI-ul universității trebuie menționat obligatoriu la plata online), iar în momentul în care titularul/împuternicitul se prezintă pentru eliberarea actului de studii trebuie să aibă asupra lui toate documentele necesare eliberării documentelor, precum și dovada plății taxei.

Pentru orice situație care poate fi rezolvată online accesați site-ul universității, Biroul Eliberări Acte de Studii la următoarea adresă: https://www.usab-tm.ro/ro/studenti-20/birou-eliberari-acte-de-studii-11165

! Purtarea măștii și a mănușilor în incinta universității este obligatorie!!

 

 

 

NORME METODOLOGICE din 20 ianuarie 2020 pentru vizarea actelor de studii, a anexelor la actele de studii şi a documentelor şcolare universitare emise de instituţiile de învăţământ superior din România

 

 

Persoană de contact: BEATRICE MUZSI

 

Telefon: 0256/277065
E-mail: beatricemuzsi@usab-tm.ro

 

Program eliberări acte de studii: Luni - Vineri 1200 - 1300

Adresă: Calea Aradului nr. 119, Timişoara, etaj 2 (clădirea Facultăţii de Agricultură)

 

1) Documente necesare eliberării actelor de studii:

 

2) Documentele necesare eliberării diplomei cu procură notarială

În situaţii BINE MOTIVATE, când titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia.

Documentele necesare eliberării diplomei cu procură notarială sunt:

În termen de 2 zile lucrătoare de la depunerea documentelor, împuternicitul se va prezenta la biroul Acte de Studii pentru ridicarea diplomei cu următoarele:

La ridicarea actului de studii se aduce şi procura notarială în original.

! Denumirea nouă a universității care se trece pe procura notarială este: UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI “REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIȘOARA !

 

3) Documente necesare eliberării unui duplicat

 

Dacă se solicită duplicate după mai multe acte de studii (diplomă – licenţă, masterat; certificat, etc.) atunci, potrivit legii, solicitarea de duplicat se face separat pentru fiecare act (dosar separat).

Titularul duplicatului unui act de studii îşi poate ridica duplicatul respectiv în termen de o lună de la depunerea dosarului.

Dosarul cu documentele enumerate mai sus se prezintă de către titular la Biroul Acte de Studii.

Duplicatul unui act de studii se eliberează o singură dată.

 

4) Documentele necesare eliberării a unui act de studii, în cazul în care titularul constată greşeli în actul de studii după o perioadă de timp de la primirea acestuia

Depunerea documentelor se poate efectua de către titularul actului de studii în cauză sau de împuternicitul acestuia.

Titularul îşi poate ridica actul de studii în termen de o lună de la aprobarea cererii.

În situaţii bine motivate, când titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, cu aprobarea rectorului instituţiei, pe baza unei procuri, care să menţioneze în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii, autentificată la notariat.

 

5) Documentele necesare eliberării adeverinţei de autenticitate a diplomei

 

6) Documentul necesar eliberării adeverinţei privind recunoaşterea calificărilor profesionale în concordanţă cu Directiva 78/1027/CEE (articolul 1, articolul 4 şi anexa) - în cazul absolvenţilor Facultăţii de Medicină Veterinară

Documentul se depune la Biroul Acte de Studii, iar eliberarea adeverinţei se va face în termen de cel mult două zile lucrătoare.

 

7) Documentele necesare eliberării foii matricole pentru promoţiile anterioare anului 1996

Documentele se depun şi se eliberează la Biroul Eliberări Acte de Studii

 

8) Documentele necesare eliberării programei analitice

Documentele se depun la Secretariatul facultăţii, iar eliberarea programei analitice se va face în acelaşi loc.

 

9) Documentele necesare eliberării unei situaţii şcolare

Documentele se depun la secretariatul facultăţii iar situaţia şcolară se eliberează în acelaşi loc.

 

10) Cui i se eliberează actele de studii?

Un act de studii se eliberează titularului/împuternicitului pe baza prezentării documentului de identitate (BI/CI) sau a paşaportului valabile în ziua eliberării actului de studii;

Actele de studii completate şi neridicate datorită decesului titularului pot fi eliberate unui membru al familiei (ascendent sau descendent de gradul I sau II), în baza unei cereri aprobate de conducerea instituţiei, însoţită de copie legalizată a certificatului de deces şi de o declaraţie pe propria răspundere privind motivele invocate pentru ridicarea acestor acte de studii.

 

TAXE:

 

 

 

NOTĂ:

Taxele au fost aprobate în Şedinţa Senatului universitar din data de 13.06.2019 şi sunt valabile pentru anul universitar 2019-2020. 

Celelalte prevederi sunt în conformitate cu O.M.E.N. nr. 657 din 24 noiembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior.

 

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Horticultura si Silvicultura
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Telefon rectorat@usab-tm.ro
rectorat.usamvbt@gmail.com
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2020 USAMBVT . Web design by Royalty