FacebookTwitterYoutubeInstagram

Antreprenoriat in productia alimentara

Home » Programe de studiu - Licenta » Antreprenoriat in productia alimentara
Antreprenoriat in producția alimentară vine în contextul interesului manifestat de UE pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului care stipulează că, întreprinderile mici si mijlocii si antreprenoriatul, reprezintă punctele-cheie pentru creșterea economică, pentru încurajarea inovării, pentru crearea de noi locuri de munca si pentru integrarea sociala a persoanelor in Uniunea Europeana. La aceasta se aducă și sprijinul permanent al statului pentru susținerea și dezvoltarea producției agroalimentare prin lansarea de programe cu finanțare din bugetul de stat și crearea de facilități pentru susținerea tinerilor care vor să își deschidă o afacere pentru prima data. Cererea mondială crescândă de produse alimentare esențiale, constituie pentru sectorul agroalimentar, atât o oportunitate, cât şi o provocare, iar perspectivele dezvoltării pieţei agro-alimentare constituie un avantaj semnificativ pentru fermierii din întreaga lume.
 
Misiunea programului de licență Antreprenoriat în producția alimentară constă în pregătirea de specialiști pentru activități care implică descoperirea, evaluarea și exploatarea oportunităților de a introduce noi produse și servicii pe piața agro-alimentară, de a implementa modalități noi de organizare a activităţii în industria de profil, de a accesa pieţe noi, de a pune în funcţiune procese de producţie specifice noi sau perfecţionate sau de a introduce în circuitul economic noi materii prime care să deservească industria alimentară (umană si animală), precum și în vederea acoperirii cererii de specialiști în concordanță cu Nomenclatorul European al Specializărilor și cu practicile europene de referință, printr-un proces de instruire la un nivel superior care oferă posibilitatea studenților de a dobândi cunoștințe, competențe, abilități și expertiza necesare pentru a dezvolta o carieră de succes într-un areal foarte dinamic și cu implicații economice majore.
 
Programului de licență Antreprenoriat în producția alimentară are o dublă misiune: didactică şi de cercetare ştiinţifică.
 
Misiunea didactică a programului de studii Antreprenoriat în producția alimentară este de a pregăti specialiști în domeniul Ingineriei și managementului în agricultură și dezvoltare rurală, capabili să conducă procese tehnologice complexe care să le permită obţinerea în folosul societăţii de produse şi servicii competitive financiar, nepoluante pentru mediu şi de calitate superioară.
Misiunea de cercetare ştiinţifică a programului de studii este de a dezvolta şi aprofunda tehnologiile moderne din agricultură și producția alimentară, cu scopul de adâncire a cunoaşterii şi de a obţine randamente de producţie optime.
 
Ca atare, absolvenţii programului de studii de licenţă „Antreprenoriat în producția alimentară” vor fi instruiţi, în egală măsură şi din punct de vedere ştiinţific, ceea ce le va permite să urmeze domenii de vârf ale cunoaşterii ştiinţifice, prin cercetare ştiinţifică avansată, în cadrul masteratului şi doctoratului.
Specialiștii formați în cadrul Programului de studii „Antreprenoriat în producția alimentară” vor dobândi astfel competențe care îi pot ajuta să restructureze şi să inoveze procese de producţie în scopul depăşirii limitelor actuale de creştere şi eficienţă a producţiilor agricole vegetale și animale.
 
 
Programul de licență asigură absolvenţilor o pregătire complexă, oferind astfel, posibilitatea unei inserţii mai rapide pe piaţa muncii. Locurile de muncă pe care le poate ocupa un absolvent al unui astfel de program sunt: societăți care au obiect de activitate producția alimentară (exploatații agro-zootehnice individuale, exploatații agro-zootehnice familiale), industria alimentară și domenii conexe, laboratoare de control al produselor alimentare, distribuția și comercializarea produselor alimentare, institute de cercetare de profil, asociații profesionale, centre de consultanță, expertiză și consiliere din domeniul antreprenorialului în producția alimentară, instituții de cercetare-dezvoltare responsabile cu depunerea de proiecte de finanțare națională și internațională în domeniul producției alimentare de origine vegetală și animală.
 

 

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon +40256 277 003
+40256 277 110
Telefon info@animalsci-tm.ro
secretariatfbira@usab-tm.ro
Calea Aradului nr. 119, Cod Postal 300645, Timisoara, Timis
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2022 USAMBVT . Web design by Royalty