FacebookTwitterYoutubeInstagram

Simpozionul Stiintific International BIOINGINERIA RESURSELOR ANIMALIERE 2013

Home »Noutati » Simpozionul Stiintific International BIOINGINERIA RESURSELOR ANIMALIERE 2013
06.02.2013

 

 

INVITATIE
 
FACULTATEA DE ZOOTEHNIE ªI BIOTEHNOLOGII din Timiºoara–România, FACULTATEA DE AGRICULTURÃ din Èeské Budìjovice–Cehia, FACULTATEA DE AGROBIOLOGIE ªI RESURSE ALIMENTARE din Nitra-Slovacia, FACULTATEA DE TEHNOLOGIE AGRICOLA din Salonic, Grecia și INSTITUTUL DE CERCETARI VETERINARE din Salonic, Grecia vã adreseazã invitaþia de a participa la Simpozionul ªtiinþific Internaþional care se va organiza în perioada 30-31 mai 2013.
Vom fi deosebit de bucuroºi sã ne onoraþi cu prezenþa la aceastã manifestare ºtiinþificã aniversarã.
 
Mai multe detalii
 
INVITATION
 
 
 
     The FACULTY OF ANIMAL SCIENCE AND BIOTECHNOLOGIES Timisoara-Romania, the FACULTY OF AGRICULTURE, Ceské Budejovice-Czech Republic, the FACULTY OF AGROBIOLOGY AND FOOD RESOURCES, Nitra-Slovakia, the FACULTY OF BIOTECHNOLOGY AND FOOD SCIENCES, Nitra-Slovakia, DEPARTMENT OF ANIMAL PRODUCTION, FACULTY OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI,  Greece and HELLENIC AGRICULTURAL ORGANIZATION DEMETER, N.AG.RE.F., Thessaloniki, Greece cordially invite you to attend the International Scientific Symposium that will be held in May 30-31, 2013.

 

 More details 

 

 

 

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon +40256 277 003
+40256 277 110
Telefon info@animalsci-tm.ro
secretariatfbira@usab-tm.ro
Calea Aradului nr. 119, Cod Postal 300645, Timisoara, Timis
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2021 USAMBVT . Web design by Royalty