FacebookTwitterYoutubeInstagram

Simpozion Stiintific FMV TM 2012

Home »Evenimente » Simpozion Stiintific FMV TM 2012
14.05.2012

Avem onoarea de a va anunþa organizarea Sesiunii Jubiliare 50 de ani de Învãþãmânt Medical Veterinar la Timiºoara, 1962 - 2012 ºi Sesiunii ªtiinþifice Anuale ACTUALITÃÞI ÎN CREªTEREA ªI PATOLOGIA ANIMALELOR, care vor avea loc în data de 24 - 25 mai 2012 la Facultatea de Medicinã Veterinarã 


NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon +40 256277008
Telefon office@fmvt.ro
Calea Aradului, nr. 119, cod poºtal 300645
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Copyright © 2020 USAMBVT . Web design by Royalty