FacebookTwitterYoutubeInstagram

CONFERINTA TEMATICA

Home »Evenimente » CONFERINTA TEMATICA
17.12.2014

Stimatã doamnã/ Stimate domn,
 
Ne face o deosebitã plãcere sã vã invitãm la
CONFERINÞA TEMATICÃ
PNDR 2007 – 2013 - Lecþii învãþate.
PNDR 2014- 2020 - Perspective pentru dezvoltarea ruralã în agriculturã”
 
organizatã de
 
Reþeaua Naþionalã de Dezvoltare Ruralã ºi
Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale
 

în perioada 23-24 octombrie a.c., în  Aula Magna din cadrul Universitãþii  de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului „ Regele Mihai I al României” din Timiºoara

Conferinþa îºi propune abordarea unor subiecte actuale, de mare interes, atât pentru dezvoltarea ruralã în general cât ºi pentru noua perioadã de programare 2014-2020.

Evenimentul se bucurã de participarea Ministrului Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, Daniel Constantin, a Secretarului de Stat în Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, George Turtoi ºi de participarea altor personalitãþi marcante din România.

Mai multe detalii regãsiþi în Agenda evenimentului.

 
Vã aºteptãm cu mult drag.
 

Invitație

Agenda evenimentului

Formular de înscriere - PDF - DOC

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Horticultura si Silvicultura
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Telefon rectorat@usab-tm.ro
rectorat.usamvbt@gmail.com
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2021 USAMBVT . Web design by Royalty