FacebookTwitterYoutubeInstagram

PROIECTAREA SI EVALUARE TEHNICOECONOMICA A PRODUCTIILOR ANIMALIERE

Home » Masterat » PROGRAME DE MASTERAT » PROIECTAREA SI EVALUARE TEHNICOECONOMICA A PRODUCTIILOR ANIMALIERE
   
 

  Prin misiunea si obiectivele asumate (de învatamânt si de cercetare stiintifica), programul de studii universitare de masterat, vizeaza aprofundarea cunostintelor si competentelor în domeniul studiilor de licenta, formarea unor specialisti cu un înalt nivel de instruire si de calificare, nivel care sa fie dobândit prin aprofundarea cunostintelor de specialitate si prin dezvoltarea capacitatii de cercetare în domeniul cresterii animalelor de interes zootehnic si al dezvoltarii rurale. Misiunea asumata poate fi îndeplinita prin instruirea studentilor masteranzi în tehnica de aprofundare a cailor, metodelor si mijloacelor moderne de evaluare, optimizare si rentabilizare a tehnologiilor specifice aferente producerii si valorificarii productiilor animaliere.

   La finalizarea studiilor, absolventii vor avea capacitatea de a sistematiza si de a utiliza cunostintele dobândite astfe lîncât sa poata evalua, proiecta si aplica în practica productiva, pe baze stiintifice, a celor mai modern metode de producere a produselor animaliere.

  Pe durata specializarii prin masterat, tematica prezentata în cadrul cursurilor si a aplicatiilor practice, precum si pe durata activitatilor de evaluare si de proiectare a diferitelor procese tehnologice specifice, se urmareste dobândirea de cunostinte si competente generale si de specialitate, precum si abilitati cognitive specifice.

  Referitor la cunostintele generale, masteranzii trebuie sa se familiarizeze cu cele mai noi si mai performante informatii în domeniul vizat, sa dobândeasca abilitati specifice de cercetare independenta si sa aiba capacitatea de a aplica cunostintele si informatiile teoretice în situatii reale, concrete.

  Pe durata studiilor de masterat, cursantii trebuie sa acumuleze un volum semnificativ de cunostinte noi de specialitate, astfel încât pe baza acestora sa poata aborda, identifica si solutiona probleme cognitive si profesionale noi. De asemenea, la masteranzi trebuie dezvoltata capacitatea de a compara si de a analiza cunostintele noi de specialitate cu cele acumulate anterior, în vederea identificarii directiilor de dezvoltare a cunoasterii si a profesiei în domeniul vizat.
 
    Pe baza cunostintelor generale si a celor de specialitate nou-acumulate, masteranzii dobândesc competente generale specifice, care se vor materializa prin capacitatea de a aplica, în mod creativ, cele mai noi cuceriri ale cercetarii în practica productiva. De asemenea, vor dobândi abilitati specifice de a coordona grupuri de lucru, de a colabora cu alte grupuri de lucru în diferite contexte si de a actiona independent în abordarea si solutionarea problemelor, de a evalua obiectiv si constructiv situatii si stari critice, de a rezolva probleme specifice si de a comunica rezultatele în mod demonstrativ.
 
    Referitor la abilitatile cognitive specifice, masteranzii trebuie sa aiba capacitatea de a evalua, în mod critic, rezultatele unor noi cercetari, de a formula alternative interpretative si demonstrative la acestea. De asemenea, absolventii acestei forme de specializate vor avea capacitatea de a concepe, de a optimiza si de a conduce procese tehnologice specifice domeniului.
  

Fisele disciplinelor master PETEPA

 

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon +40256 277 003
+40256 277 110
Telefon info@animalsci-tm.ro
secretariatfbira@usab-tm.ro
Calea Aradului nr. 119, Cod Postal 300645, Timisoara, Timis
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2022 USAMBVT . Web design by Royalty