TwitterYoutubeInstagram

Regulamente

Home » Documente USAMVBT » Regulamente

 

Carta universitară

 

Contractul colectiv de muncă nr. 202 din 11 octombrie 2017

 

REGULAMENTE

Nr.
Crt.

Denumirea documentului

Codificare

Ed./
Rev.

Observatii
data aprobarii
1

Regulament privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai I al României’’ din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R001 2/0 27.03.2019
2

Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului de promovare, imagine și relații cu publicul

USAMVBT - PG 001 R002

2/2

08.05.2019

3

Regulament de funcționare al Comisiei Sociale

USAMVBT - PG 001 R003 1/2 11.12.2014
4

Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de cercetare științifică a Senatului Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R004

2/1

08.05.2019

5

Regulamentul de funcționare a Direcției economice

USAMVBT - PG 001 R005

1/3

28.05.2019

6

Regulament privind cadrul general de organizare și desfășurare a practicii studenților

USAMVBT - PG 001 R006

1/3

03.07.2019

7

Regulament de funcționare al Departamentului de Pregătire al Personalului Didactic (DPPD)

USAMVBT - PG 001 R007

1/5

13.09.2019

8

Regulament de organizare și funcționare a Direcției General Administrative

USAMVBT - PG 001 R008

1/2

09.07.2019

9

Regulament de funcționare a Comisiei pentru Strategie

USAMVBT - PG 001 R009 1/1 03.07.2019
10

Regulament al Comisiei didactice  a Senatului

USAMVBT - PG 001 R010

2/1

08.05.2019

11

Regulamentul intern al Stațiunii Didactice Timișoara

USAMVBT - PG 001 R011

1/3

25.03.2015

12

Regulament de organizare și funcționare a Institutului de cercetări pentru agricultură durabilă și securitate alimentară

USAMVBT - PG 001 R012

1/1

11.12.2014

13

Regulament privind organizarea și desfășurarea programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă

USAMVBT - PG 001 R013 1/2 08.05.2019
14

Regulament pentru acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al USAMVB Timișoara

USAMVBT - PG 001 R014

1/3

08.05.2019

15

Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii

USAMVBT - PG 001 R015

1/3

13.09.2019

16

Regulament privind organizarea și funcționarea serviciului social

USAMVBT - PG 001 R018

1/3

08.05.2019

17

Regulament de organizare si funcționare  al Serviciului Tehnic Investiții, Întreținere

USAMVBT - PG 001 R019

1/1

24.04.2015

18

Regulament de organizare și funcționare a comisiei de etică universitară

USAMVBT - PG 001 R021 1/3 03.07.2019
19

Regulament de evaluarea periodică a calității personalului didactic

USAMVBT - PG 001 R022

1/1

24.04.2015

Fișa de autoevaluare a performanțelor cadrelor didactice USAMVBT - PG001 - FR - 022 - 01 2/0 16.03.2017
20

Regulament de organizare și funcționare a departamentelor didactice

USAMVBT - PG 001 R023

2/1

13.09.2019

21

Regulament de funcționare al consiliului facultăților

USAMVBT - PG 001 R024

2/1

13.09.2019

22

Regulamentul privind organizarea si funcționarea Serviciul de Management al Calității

USAMVBT - PG 001 R026

2/1

07.02.2019

23

Regulament privind organizarea si desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licență in USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R028

2/4

19.03.2020

24

Regulament privind organizarea si desfășurarea admiterii în ciclul de studii de master in USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R029

2/4

19.03.2020

25

Regulament privind organizarea si desfășurarea admiterii la studiile universitare de doctorat in USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R030

2/4

19.03.2020

26

Regulament de organizare și funcționare al Departamentului pentru Învățământ la Distanță, Învățământ cu Frecvență Redusă și Educație Permanentă din Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R031 1/3 08.05.2019
27

Regulament de organizare și funcționare a Bibliotecii din cadrul USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R032

1/3

28.05.2019

28

Regulament de funcționare a Editurii Agroprint

USAMVBT - PG 001 R033

2/0

28.05.2019

29

Regulament de funcționare a căminelor studențești

USAMVBT - PG 001 R034 3/0

25.09.2019

30

Procedura privind completarea și depunerea declarațiilor de avere și de interese la Universitatea de Științe și Medicină Veterinară a Banatului „ Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R035 1/3 07.02.2019
31

Regulament privind organizarea si funcționarea cantinei din cadrul USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R036

1/3

28.05.2019

32

Regulamentul de organizare al Departamentului de Practica

USAMVBT - PG 001 R037

1/2

03.07.2019

33

REGULAMENTUL privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor (licență și master) în Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara pentru anul universitar 2017/2018

USAMVBT - PG 001 R038

2/2

19.03.2020

34

Anexa 1 - Notă de lichidare pentru absolvenții formei de învățământ la distanță

USAMVBT - PG 001 FR038-01 1/3 21.03.2019
35

Anexa 2 - Notă de lichidare pentru absolvenții formei de învățământ cu frecvență

USAMVBT - PG 001 FR038-02 1/3 21.03.2019
36

Anexa 3 - Certificat de competență lingvistică

USAMVBT - PG 001 FR038-03 1/3 21.03.2019
37

Anexa 4 - Protocol de colaborare

USAMVBT - PG 001 FR038-04 1/4 19.03.2020
38

Anexa 5 - Declaraţie pe proprie răspundere privind autenticitatea proiectului de diplomă/lucrării de licenţă/disertaţie

USAMVBT - PG 001 FR038-05 1/0 19.03.2020
38

Metodologie privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R039 2/5 18.02.2020
39

Regulament privind activitatea profesională a studenților în Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R040 2/4 13.09.2019
40

Regulamentul de organizare si funcționare a Compartimentului de Audit Public Intern

USAMVBT - PG 001 R042

1/2

23.07.2019

41

Regulament de organizare si funcționare a Direcției de resurse umane (DRU)

USAMVBT - PG 001 R043

1/1

23.03.2015

43

Regulamentul Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității

USAMVBT - PG 001 R044

2/1

22.07.2016

44

Regulament de organizare si funcționare  a Clinicilor Veterinare Universitare

USAMVBT - PG 001 R045

2/0

18.02.2020

45

Regulament intern

USAMVBT - PG 001 R046 2/3 27.04.2016
46

Regulament privind organizarea, desfășurarea și recunoașterea perioadelor de studii efectuate în străinătate în cadrul programului ERASMUS+

USAMVBT - PG 001 R049

1/2

24.04.2015

47

Regulamentul de organizare și desfășurare a referendumului și a alegerilor în structurile și funcțiile de conducere în Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R051

2/1

28.05.2019

48

Regulamentul Bazei sportive a USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R057

1/2

08.05.2019

49

Metodologia de desemnare a prorectorilor, a prodecanilor si selectarea decanilor in USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R058

1/3

13.09.2019

50

Metodologia  de desfasurare a concursului pentru funcția de director CSUD la IOSUD USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R059

1/2

27.04.2016

51

Codul drepturilor și obligațiilor studentului din Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R060 1/1 15.09.2014
52

Regulament privind ocuparea posturilor de asistent universitar și asistent de cercetare pe perioadă determinată

USAMVBT - PG 001 R061 2/0 18.02.2020
53

Metodologia proprie de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică

USAMVBT- PG001 R062

1/3

13.09.2019

54

Regulament privind desfășurarea și organizarea admiterii la programele postdoctorale în IOSUD-USAMVB Timișoara

USAMVBT - PG 001 R063

1/1

28.06.2013

55

Regulament de organizare și funcționare al Consiliului Consultativ de pe lângă Universitatea de Științe și Medicină Veterinară a Banatului „ Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R064 1/2 15.09.2014
56

Regulament de organizare și funcționare a Consiliului științific din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R065 1/1 08.05.2019
57

Regulament de desfășurare a competiției interne de proiecte de cercetare

USAMVBT - PG 001 R066 2/0 08.05.2019
58

Anexa 1 - Cerere de finanțare - Competiția internă de Proiecte de cercetare a USAMVBT

USAMVBT- PG001 FR066-01 2/0 08.05.2019
59

Anexa 2 - Declarație privind nefinanțarea din alte surse

USAMVBT- PG001 FR066-02 2/0 08.05.2019
60

Anexa 3 - Acord de colaborare

USAMVBT- PG001 FR066-03 2/0 08.05.2019
61

Anexa 4 - Declarație privind legalitatea și corectitudinea informațiilor

USAMVBT- PG001 FR066-04 2/0 08.05.2019
62

Anexa 5

USAMVBT- PG001 FR066-05 2/0 08.05.2019
63

Anexa 6 - Grila de evaluare inițială

USAMVBT- PG001 FR066-06 2/0 08.05.2019
64

Anexa 7 - Grila de evaluare finală

USAMVBT- PG001 FR066-07 2/0 08.05.2019
65 Regulament pentru conferirea titlului onorific de profesor universitar emerit USAMVBT - PG 001 R067 1/3 08.05.2019
66

Metodologie privind organizarea și funcționarea Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R068

1/2

28.05.2019

67

Regulament de organizare si functionare a SENATULUI USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R069

1/3

18.02.2020

68

Regulamentul de organizare și functionare a Facultății de Agricultura

USAMVBT - PG 001 R070/1

1/2

23.07.2019

69

Regulamentul de organizare și functionare a Facultății de Horticultura si Silvicultura

USAMVBT - PG 001 R070/2

1/2

23.07.2019

70

Regulamentul de organizare si functionare al Facultății de Management și Turism Rural

USAMVBT - PG 001 R070/3

1/2

23.07.2019

71

Regulamentul de organizare si functionare al Facultății de Medicina Veterinara

USAMVBT - PG 001 R070/4

1/2

23.07.2019

72

Regulamentul de organizare si functionare al Facultății de Inginerie Alimentară

USAMVBT - PG 001 R070/5

1/2

23.07.2019

73

Regulamentul de organizare si functionare al Facultății de Bioingineria Resurselor Animaliere

USAMVBT - PG 001 R070/6

1/2

23.07.2019

74

Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de relatii internationale a Senatului USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R072

1/1

28.05.2019

75

Regulament de organizare si functionare a Comisiei Social Administrative si cu probleme studentesti  a Senatului USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R073

1/1

08.05.2019

76

Regulament de organizare si functionare a Comisiei de extensie universitară si relatia cu mediul de afaceri a Senatului USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R074

1/1

08.05.2019

77

Regulament privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat in USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R075

1/3

19.03.2020

78 Regulament privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara USAMVBT - PG 001 R076 1/3 21.03.2019
79

Cerere-tip pentru susținerea tezei de abilitare

USAMVBT PG 001 FR076_01 1/0 19.03.2018
80

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale necesare și obligatorii pentru susținerea tezei de abilitare și acordarea atestatului de abilitare (Comisia Ingineria Resurselor Vegetale și Animale)

USAMVBT PG 001 FR076_02 1/0 19.03.2018
81

Structura activității candidatului care participă la susținerea tezei de abilitare și acordarea atestatului de abilitare (Comisia Ingineria Resurselor Vegetale și Animale)

USAMVBT PG 001 FR076_03 1/1 21.03.2019
82

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale necesare și obligatorii pentru susținerea tezei de abilitare și acordarea atestatului de abilitare (Comisia Medicină Veterinară)

USAMVBT PG 001 FR076_04 1/1 21.03.2019
83

Structura activității candidatului care participă la susținerea tezei de abilitare și acordarea atestatului de abilitare (Comisia Medicină Veterinară)

USAMVBT PG 001 FR076_05 1/1 21.03.2019
84

Declarație

USAMVBT PG 001 FR076_06 1/0 19.03.2018
85

Raportul de evaluare al Comisiei de Abilitare

USAMVBT PG 001 FR076_07 1/0 19.03.2018
86 Regulament de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „ Regele Mihai I al României” din Timișoara USAMVBT - PG 001 R077 1/1 21.03.2019
87 Regulament privind organizarea și funcționarea Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara USAMVBT - PG 001 R078 1/1 28.05.2019
88 Regulament de acordare a gradației de merit personalului didactic de predare și conducere USAMVBT - PG 001 R079   1/0 28.10.2016 
89 Regulament cu privire la desfășurarea concursului de acordare a bursei nominale «URSUS» USAMVBT - PG 001 R080   1/1 16.12.2019 
90

Regulament privind alegerea reprezentanților salariaților în vederea negocierii și semnării contractului colectiv de muncă la nivelul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R081 1/0 30.05.2017
91 Regulament privind conferirea numelui marilor personalități ale Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara unor săli/amfiteatre USAMVBT - PG001 R082 1/0 30.05.2017
92 Codul de etica in cercetarea stiințifică din cadrul USAMVBT USAMVBT - PG 001 R083 1/0 10.07.2017
93 Regulamentul Comisiei de Bioetica USAMVBT - PG 001 R084 1/1 25.09.2019
94 Regulament de organizare și funcționare al Societății antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara USAMVBT - PG 001 R085 1/0 31.10.2017
95

Regulament privind elaborarea statelor de funcții în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R086 1/0 06.07.2018
96

Regulament privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R087 1/0 06.07.2018
97 Regulament pentru premierea rezultatelor activității de cercetare științifică, inovare și transfer tehnologic în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara USAMVBT - PG 001 R088 1/0 06.07.2018
98 Regulament de desfășurare a programului „Voluntariat în activitatea de dezvoltare academică” (VADA) în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara USAMVBT - PG 001 R089 1/0 25.07.2018
99 Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică în Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara USAMVBT - PG 001 R090 1/0 17.12.2018
100 Procedură privind analiza tezelor invalidate în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara USAMVBT - PG 001 R091 1/0 27.03.2019
101 Procedură privind recunoașterea de către Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe obținut în străinătate USAMVBT - PG 001 R092 1/0 27.03.2019
102 Regulament privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat în cadrul Școlii Doctorale Ingineria Resurselor Vegetale și Animale USAMVBT - PG 001 R093 1/2 19.03.2020
103 Regulament privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat în cadrul Școlii Doctorale Medicină Veterinară USAMVBT - PG 001 R094 1/2 19.03.2020
104 Regulament privind elaborarea planurilor de învățământ pentru programele de studii de la învățământul cu frecvență USAMVBT - PG 001 R095 1/0 07.02.2019
105 Regulament de utilizare a rețelei informatice a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara USAMVBT - PG 001 R096 1/0 07.02.2019
106 Regulament intern al Colegiului de Învăţământ Terțiar Nonuniversitar în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara USAMVBT - PG 001 R097 1/0 24.04.2019
107 Regulament de organizare şi funcționare a compartimentului SSM, PSI și SU USAMVBT - PG 001 R098 1/0 03.07.2019
108

Metodologie de admitere colegiul de învăţământ terțiar nonuniversitar USAMVBT în anul şcolar 2020 - 2021

USAMVBT - M-099 2/0 29.06.2020
109 Procedură privind organizarea vizitelor la Stațiunea Tinerilor Naturaliști din cadrul USAMVB Timișoara USAMVBT - PG 001 R100 1/0 29.11.2019
110 Regulamentul privind organizarea, atribuțiile şi funcţionarea Celulei de Urgență în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara USAMVBT - PG 001 R101 1/0 03.07.2019
111 Metodologie privind organizarea și desfășurarea admiterii candidaților internaționali și a candidaților români cu acte de studii emise în strainătate la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara - în anul universitar 2020 - 2021 USAMVBT - M-102 1/0 29.06.2020

 

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon
Telefon
Calea Aradului no.119, 300645 Timisoara, jud. Timis, Romania
Adresa
TwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2020 USAMBVT . Web design by Royalty