TwitterYoutubeInstagram

Regulamente

Home » Documente USAMVBT » Regulamente

 

Carta universitară

 

Contractul colectiv de muncă nr. 189 din 22 iunie 2022

 

Cod de conduită - prevenția și sancționarea incidentelor antisemite

 

LISTA INFORMAȚIILOR DOCUMENTATE ÎN VIGOARE

 

REGULAMENTE

Nr.
Crt.

Denumirea documentului

Codificare

Ed./
Rev.

Observatii
data aprobarii
1

Regulament privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai I al României’’ din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R001 2/0 27.03.2019
2

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Biroului relații publice și evenimente

USAMVBT - PG 001 R002

3/0

29.06.2020

3

Regulament de funcționare al Comisiei Sociale

USAMVBT - PG 001 R003 1/2 11.12.2014
4

Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de cercetare științifică a Senatului Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R004

2/1

08.05.2019

5

Regulamentul de funcționare a Direcției economice

USAMVBT - PG 001 R005

1/3

28.05.2019

6

Regulament privind cadrul general de organizare și desfășurare a practicii studenților

USAMVBT - PG 001 R006

1/3

03.07.2019

7

Regulament de funcționare al Departamentului de Pregătire al Personalului Didactic (DPPD)

USAMVBT - PG 001 R007

1/5

13.09.2019

8

Regulament de organizare și funcționare a Direcției General Administrative

USAMVBT - PG 001 R008

1/2

09.07.2019

9

Regulament de funcționare a Comisiei pentru Strategie

USAMVBT - PG 001 R009 1/1 03.07.2019
10

Regulament al Comisiei didactice  a Senatului

USAMVBT - PG 001 R010

2/1

08.05.2019

11

Regulamentul intern al Stațiunii Didactice Timișoara

USAMVBT - PG 001 R011

1/3

25.03.2015

12

Regulament de organizare și funcționare a Institutului de cercetări pentru agricultură durabilă și securitate alimentară

USAMVBT - PG 001 R012

1/1

11.12.2014

13

Regulament privind organizarea și desfășurarea programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă

USAMVBT - PG 001 R013 1/2 08.05.2019
14

Regulament pentru acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al USAMVB Timișoara

USAMVBT - PG 001 R014

1/3

08.05.2019

15

Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii

USAMVBT - PG 001 R015

1/3

13.09.2019

16

Regulament privind organizarea și funcționarea serviciului social

USAMVBT - PG 001 R018

1/3

08.05.2019

17

Regulament de organizare si funcționare  al Serviciului Tehnic Investiții, Întreținere

USAMVBT - PG 001 R019

1/1

24.04.2015

18

Regulament de organizare și funcționare a comisiei de etică universitară

USAMVBT - PG 001 R021 1/3 03.07.2019
19

Regulament de evaluarea periodică a calității personalului didactic

USAMVBT - PG 001 R022

1/1

24.04.2015

20

Fișa de autoevaluare a performanțelor cadrelor didactice

USAMVBT - PG001 - FR - 022 - 01 2/0 16.03.2017
21

Regulament de organizare și funcționare a departamentelor didactice

USAMVBT - PG 001 R023

2/1

13.09.2019

22

Regulament de funcționare al consiliului facultăților

USAMVBT - PG 001 R024

2/1

13.09.2019

23

Regulament privind organizarea si funcționarea Departamentului de Managementul Calității

USAMVBT - R026

3/0

22.03.2021

24

Regulament privind organizarea si desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licență in USAMVBT

USAMVBT - R028

3/1

11.03.2022

25

Regulament privind organizarea si desfășurarea admiterii în ciclul de studii de master in USAMVBT

USAMVBT - R029

3/1

11.03.2022

26

Regulament privind organizarea si desfășurarea admiterii la studiile universitare de doctorat in USAMVBT

USAMVBT - R030

3/1

11.03.2022

27

Regulament de organizare și funcționare al Departamentului pentru Învățământ la Distanță, Învățământ cu Frecvență Redusă și Educație Permanentă din Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R031 1/3 08.05.2019
28

Regulament de organizare și funcționare a Bibliotecii din cadrul USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R032

1/3

28.05.2019

29

Regulament de funcționare a Editurii Agroprint

USAMVBT - PG 001 R033

2/0

28.05.2019

30

Regulament de funcționare a căminelor studențești

USAMVBT - PG 001 R034 3/0

25.09.2019

31

Procedura privind completarea și depunerea declarațiilor de avere și de interese la Universitatea de Științe și Medicină Veterinară a Banatului „ Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R035 1/3 07.02.2019
32

Regulament privind organizarea si funcționarea cantinei din cadrul USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R036

1/3

28.05.2019

33

Regulament de organizare și funcționare al Centrului de Coordonare Practică Studenți

USAMVBT - PG 001 R037

2/0

24.09.2021

34

REGULAMENTUL privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor (licență și master) în Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - R038

3/1

11.03.2022

35

Anexa 1 - Notă de lichidare pentru absolvenții formei de învățământ cu frecvență redusă (IFR)/ la distanță (ID)

USAMVBT-R038 - F01 3/1 11.03.2022
36

Anexa 2 - Notă de lichidare pentru absolvenții formei de învățământ cu frecvență

USAMVBT-R038 - F02 3/1 11.03.2022
37

Anexa 3 - Protocol de colaborare

USAMVBT-R038 - F04 3/1 11.03.2022
38

Anexa 4 - Declaraţie pe proprie răspundere privind autenticitatea proiectului de diplomă/lucrării de licenţă/disertaţie

USAMVBT-R038 - F05 3/1 11.03.2022
39
Anexa 5 - Formular de colectare date absolvenți
USAMVBT-R038 - F06 1/1 11.03.2022
40

Metodologie privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - M039 3/1 22.03.2021
41

Regulament privind activitatea profesională a studenților în Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R040 3/1 26.07.2022
  Anexa 1. Chestionar pentru evaluarea mediului de învățare de către studenți USAMVBT - R040-F01 3/0 10.05.2022
  Anexa 2. Centralizatorul chestionarului pentru evaluarea mediului de învățare de către studenți USAMVBT - R040-F02 3/0 10.05.2022
  Anexa 3. Cerere recuperare absențe fără plată USAMVBT - R040-F03 1/0 10.05.2022
  Anexa 4. Cerere prelungire școlaritate USAMVBT - R040-F04 1/0 10.05.2022
  Anexa 5. Cerere întrerupere studii USAMVBT - R040-F05 1/0 10.05.2022
  Anexa 6. Cerere reluare studii USAMVBT - R040-F06 1/0 10.05.2022
  Anexa 7. Cerere mobilitate (transfer) USAMVBT - R040-F07 1/0 10.05.2022
  Anexa 8. Cerere reînmatriculare USAMVBT - R040-F08 1/0 10.05.2022
  Anexa 9. Cerere eliberare adeverință privind parcurgerea unei/unor perioade de studii USAMVBT - R040-F09 1/0 10.05.2022
  Anexa 10. Cerere restituire taxă de școlarizare USAMVBT - R040-F10 1/0 10.05.2022
  Anexa 11. Planul anual de evaluare a mediului de invatare USAMVBT - R040-F011 1/0 10.05.2022
42

Regulamentul de organizare si funcționare a Compartimentului de Audit Public Intern

USAMVBT - PG 001 R042

1/2

23.07.2019

43

Regulament de organizare si funcționare a Direcției de resurse umane (DRU)

USAMVBT - PG 001 R043

1/1

23.03.2015

44

Regulamentul Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității

USAMVBT - PG 001 R044

2/1

22.07.2016

45

Regulament de organizare si funcționare  a Clinicilor Veterinare Universitare

USAMVBT - PG 001 R045

2/1

17.02.2021

46

Regulament intern

USAMVBT - PG 001 R046 2/3 27.04.2016
47

Regulament privind organizarea, desfășurarea și recunoașterea mobilităților în cadrul programului ERASMUS+

USAMVBT - PG 001 R049

2/0

03.06.2020

48 Anexa 1 - Carta Erasmus      
49 Anexa 2 - Cerere Pentru efectuarea unei mobilități ERASMUS+ de studiu (SMS)/ de practică (SMP) USAMVBT - R049- F02 2/0 03.06.2020
50 Anexa 3 - Motivation Letter - de studiu (SMS)/ de practică (SMP) USAMVBT - R049- F03 2/0 03.06.2020
51 Anexa 4 - Recomandare cadru didactic - de studiu (SMS)/ de practică (SMP) USAMVBT - R049- F04 2/0 03.06.2020
52 Anexa 5 - Learning Agreement Student Mobility for Studies - de studiu (SMS)/ de practică (SMP) USAMVBT - R049- F05 2/0 03.06.2020
53 Anexa 6 - Learning Agreement Student Mobility for Traineeships - de studiu (SMS)/ de practică (SMP) USAMVBT - R049- F06 2/0 03.06.2020
54 Anexa 7 - Transcript of records USAMVBT - R049- F07 2/0 03.06.2020
55 Anexa 8 - CERTIFICAT DE ECHIVALARE a perioadelor de studiu şi plasament efectuate prin mobilităţi studenţeşti Erasmus+ (SMS/SMP) USAMVBT - R049- F08 2/0 03.06.2020
56 Anexa 9 - CERERE pentru efectuarea unei mobilități ERASMUS+ de predare (STA)/ de formare profesională (STT) USAMVBT - R049- F09 2/0 03.06.2020
57 Anexa 10 - Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching USAMVBT - R049- F10 2/0 03.06.2020
58 Anexa 11 - Mobility Agreement Staff Mobility For Training USAMVBT - R049- F11 2/0 03.06.2020
59 Anexa 12 - RAPORT DE ACTIVITATE în urma efectuării unei mobilități Erasmus+ de predare (STA) / de formare profesională (STT) în cadrul proiectului KA103, cu țări din program USAMVBT - R049- F12 2/0 03.06.2020
60 Anexa 13 - RAPORT DE ACTIVITATE în urma efectuării unei mobilități Erasmus+ de predare (STA) / de formare profesională (STT) în cadrul proiectului KA107, cu țări Partenere USAMVBT - R049- F13 2/0 03.06.2020
61 Anexa 14 - PROCES VERBAL DE SELECȚIE A CADRELOR DIDACTICE USAMVBT - R049- F14 2/0 03.06.2020
62 Anexa 15 - PROCES VERBAL DE SELECȚIE A STUDENTILOR PENTRU PROGRAMUL ERASMUS+ USAMVBT - R049- F15 2/0 03.06.2020
63 Anexa 16 - Declaraţie pe propria raspundere privind nefinanţarea din alte surse USAMVBT - R049- F16 2/0 03.06.2020
64

Regulamentul de organizare și desfășurare a referendumului și a alegerilor în structurile și funcțiile de conducere în Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R051

3/0

10.02.2022

65

Regulamentul Bazei sportive a USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R057

1/2

08.05.2019

66

Metodologia de desemnare a prorectorilor, a prodecanilor si selectarea decanilor in Universitatea de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României’’ din Timişoara

USAMVBT - PG 001 M058

2/0

05.07.2022

67

Metodologia de desfăşurare a concursului pentru postul de director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) de la IOSUD - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara

USAMVBT - PG 001 M059

2/0

30.10.2020

68 Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal USAMVBT - M059 - F01 2/0 30.10.2020
69 Information regarding the processing of personal data USAMVBT - M059 - F01a 2/0 30.10.2020
70

Codul drepturilor și obligațiilor studentului din Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R060 1/1 15.09.2014
71

Regulament privind ocuparea posturilor de asistent universitar și asistent de cercetare pe perioadă determinată

USAMVBT - PG 001 R061 2/1 22.03.2021
72 Anexa 1 - Cererea de înscriere la concurs USAMVBT - R061-F01 2/1 22.03.2021
73 Anexa 2 - Declarație pe proprie răspundere - veridicitate informații USAMVBT - R061-F02 2/1 22.03.2021
74 Anexa 3 - Fișa de verificare standarde minimale USAMVBT - R061-F03 2/1 22.03.2021
75 Anexa 4 - Declarație pe proprie răspundere incompatibilități USAMVBT - R061-F04 2/1 22.03.2021
76 Anexa 5 - Nota de informare USAMVBT - R061-F05 2/1 22.03.2021
77 Anexa 6 - Structura activității candidatului USAMVBT - R061-F06 1/0 22.03.2021
78

Metodologia proprie de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică

USAMVBT- PG001 R062

1/3

13.09.2019

79

Regulament privind desfășurarea și organizarea admiterii la programele postdoctorale în IOSUD-USAMVB Timișoara

USAMVBT - PG 001 R063

1/1

28.06.2013

80

Regulament de organizare și funcționare al Consiliului Consultativ de pe lângă Universitatea de Științe și Medicină Veterinară a Banatului „ Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R064 1/2 15.09.2014
81

Regulament de organizare și funcționare a Consiliului științific din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R065 1/1 08.05.2019
82

Regulament de desfășurare a competiției interne de proiecte de cercetare

USAMVBT - PG 001 R066 2/0 08.05.2019
83

Anexa 1 - Cerere de finanțare - Competiția internă de Proiecte de cercetare a USAMVBT

USAMVBT- PG001 FR066-01 2/0 08.05.2019
84

Anexa 2 - Declarație privind nefinanțarea din alte surse

USAMVBT- PG001 FR066-02 2/0 08.05.2019
85

Anexa 3 - Acord de colaborare

USAMVBT- PG001 FR066-03 2/0 08.05.2019
86

Anexa 4 - Declarație privind legalitatea și corectitudinea informațiilor

USAMVBT- PG001 FR066-04 2/0 08.05.2019
87

Anexa 5

USAMVBT- PG001 FR066-05 2/0 08.05.2019
88

Anexa 6 - Grila de evaluare inițială

USAMVBT- PG001 FR066-06 2/0 08.05.2019
89

Anexa 7 - Grila de evaluare finală

USAMVBT- PG001 FR066-07 2/0 08.05.2019
90 Regulament pentru conferirea titlului onorific de profesor universitar emerit USAMVBT - PG 001 R067 1/3 08.05.2019
91

Metodologie privind organizarea și funcționarea Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R068

1/2

28.05.2019

92

Regulament de organizare si functionare a SENATULUI USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R069

2/0

10.05.2022

93

Regulamentul de organizare și functionare a Facultății de Agricultura

USAMVBT - PG 001 R070/1

1/2

23.07.2019

94

Regulamentul de organizare și functionare a Facultății de Horticultura si Silvicultura

USAMVBT - PG 001 R070/2

1/2

23.07.2019

95

Regulamentul de organizare si functionare al Facultății de Management și Turism Rural

USAMVBT - PG 001 R070/3

1/2

23.07.2019

96

Regulamentul de organizare si functionare al Facultății de Medicina Veterinara

USAMVBT - PG 001 R070/4

2/0

10.05.2022

97

Regulamentul de organizare si functionare al Facultății de Inginerie Alimentară

USAMVBT - PG 001 R070/5

1/2

23.07.2019

98

Regulamentul de organizare si functionare al Facultății de Bioingineria Resurselor Animaliere

USAMVBT - PG 001 R070/6

1/2

23.07.2019

99

Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de relatii internationale a Senatului USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R072

1/1

28.05.2019

100

Regulament de organizare si functionare a Comisiei Social Administrative si cu probleme studentesti  a Senatului USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R073

1/1

08.05.2019

101

Regulament de organizare si functionare a Comisiei de extensie universitară si relatia cu mediul de afaceri a Senatului USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R074

1/1

08.05.2019

102

Regulament privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat in USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R075

1/3

19.03.2020

103 Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare în cadrul IOSUD - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara USAMVBT - M076 2/0 03.12.2020
104 Cerere-tip pentru susţinerea tezei de abilitare USAMVBT - M076 - F01 2/0 03.12.2020
105 Declarație standarde minimale USAMVBT - M076 - F02 2/0 03.12.2020
106 Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale necesare și obligatorii pentru susținerea tezei de abilitare și acordarea atestatului de abilitare (Comisia Ingineria Resurselor Vegetale și Animale) - document editabil USAMVBT - M076 - F03 2/0 03.12.2020
107 Structura activității candidatului care participă la susținerea tezei de abilitare și acordarea atestatului de abilitare (Comisia Ingineria Resurselor Vegetale și Animale) - document editabil USAMVBT - M076 - F04 2/0 03.12.2020
108 Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale necesare și obligatorii pentru susținerea tezei de abilitare și acordarea atestatului de abilitare (Comisia Medicină Veterinară) - document editabil USAMVBT - M076 - F05 2/0 03.12.2020
109 Structura activității candidatului care participă la susținerea tezei de abilitare și acordarea atestatului de abilitare (Comisia Medicină Veterinară) - document editabil USAMVBT - M076 - F06 2/0 03.12.2020
110 Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal USAMVBT - M076 - F07 2/0 03.12.2020
111 Rezoluția comisiei de specialitate - document editabil USAMVBT - M076 - F08 2/0 03.12.2020
112 Declarație evitare conflict de interese USAMVBT - M076 - F09 2/0 03.12.2020
113 Raportul de evaluare al comisiei de abilitare - document editabil USAMVBT - M076 - F10 2/0 03.12.2020
114 Planificarea operaţiunilor necesare organizării şi derulării procesului de obţinere a abilitării în IOSUD - USAMVBT USAMVBT - M076 - F11 2/0 03.12.2020
115 Regulament de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „ Regele Mihai I al României” din Timișoara USAMVBT - PG 001 R077 2/0 08.12.2021
116 Regulament privind organizarea și funcționarea Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara USAMVBT - PG 001 R078 1/1 28.05.2019
117 Regulament de acordare a gradației de merit personalului didactic de predare și conducere USAMVBT - PG 001 R079   1/0 28.10.2016 
118 Regulament cu privire la desfășurarea concursului de acordare a bursei nominale «URSUS» USAMVBT - PG 001 R080   1/1 16.12.2019 
119

Regulament privind alegerea reprezentanților salariaților în vederea negocierii și semnării contractului colectiv de muncă la nivelul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R081 2/0 08.12.2021
120 Regulament privind conferirea numelui marilor personalități ale Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara unor săli/amfiteatre USAMVBT - PG001 R082 1/0 30.05.2017
121 Codul de etica in cercetarea stiințifică din cadrul USAMVBT USAMVBT - PG 001 R083 1/0 10.07.2017
122 Regulamentul Comisiei de Bioetica USAMVBT - PG 001 R084 1/1 25.09.2019
123 Regulament de organizare și funcționare al Societății antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara USAMVBT - PG 001 R085 1/0 31.10.2017
124

Regulament privind elaborarea statelor de funcții în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R086 1/0 06.07.2018
125

Regulament privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R087 1/0 06.07.2018
126 Regulament pentru premierea rezultatelor activității de cercetare științifică, inovare și transfer tehnologic în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara USAMVBT - PG 001 R088 1/0 06.07.2018
127 Regulament de desfășurare a programului „Voluntariat în activitatea de dezvoltare academică” (VADA) în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara USAMVBT - PG 001 R089 1/0 25.07.2018
128 Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică în Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara USAMVBT - PG 001 R090 1/0 17.12.2018
129 Procedură privind analiza tezelor invalidate în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara USAMVBT - PG 001 R091 1/0 27.03.2019
130 Procedură privind recunoașterea de către Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe obținut în străinătate USAMVBT - PG 001 R092 1/0 27.03.2019
131 Regulament privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat în cadrul Școlii Doctorale Ingineria Resurselor Vegetale și Animale USAMVBT - PG 001 R093 1/2 19.03.2020
132 Regulament privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat în cadrul Școlii Doctorale Medicină Veterinară USAMVBT - PG 001 R094 1/2 19.03.2020
133 Regulament privind elaborarea planurilor de învățământ pentru programele de studii de la învățământul cu frecvență USAMVBT - PG 001 R095 1/0 07.02.2019
134 Regulament de utilizare a rețelei informatice a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara USAMVBT - PG 001 R096 1/0 07.02.2019
135 Regulament intern al Colegiului de Învăţământ Terțiar Nonuniversitar în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara USAMVBT - PG 001 R097 1/0 24.04.2019
136 Regulament de organizare şi funcționare a compartimentului SSM, PSI și SU USAMVBT - PG 001 R098 1/0 03.07.2019
137

Metodologie de admitere colegiul de învăţământ terțiar nonuniversitar USAMVBT în anul şcolar 2021 - 2022

USAMVBT - M-099 2/2 11.03.2022
138 Procedură privind organizarea vizitelor la Stațiunea Tinerilor Naturaliști din cadrul USAMVB Timișoara USAMVBT - PG 001 R100 1/0 29.11.2019
139 Regulamentul privind organizarea, atribuțiile şi funcţionarea Celulei de Urgență în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara USAMVBT - PG 001 R101 1/0 03.07.2019
140 Metodologie privind organizarea și desfășurarea admiterii candidaților internaționali și a candidaților români cu acte de studii emise în străinătate la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara - în anul universitar 2022 - 2023 USAMVBT - M-102 1/1 05.07.2022
141 Regulament privind regimul actelor de studii şi al documentelor universitare în cadrul Universităţii de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara USAMVBT - PG 001 R103 1/0 05.08.2020
142 ANEXA 1 - Cerere eliberare diplomă/certificat cu procură notarială USAMVBT - R103-F01 1/0 05.08.2020
143 ANEXA 2 - Cerere eliberare duplicat diplomă/certificat USAMVBT - R103-F02 1/0 05.08.2020
144 ANEXA 3 - Declarație pe proprie răspundere diplomă/certificat/atestat pierdut USAMVBT - R103-F03 1/0 05.08.2020
145 ANEXA 4 - Cerere eliberare documente universitare pierdute USAMVBT - R103-F04 1/0 05.08.2020
146 ANEXA 5 - Cerere eliberare act de studii nou USAMVBT - R103-F05 1/0 05.08.2020
147 ANEXA 6 - Cerere eliberare adeverință de autenticitate USAMVBT - R103-F06 1/0 05.08.2020
148 ANEXA 7 - Cerere eliberare foaie matricolă USAMVBT - R103-F07 1/0 05.08.2020
149 ANEXA 8 - Cerere eliberare programă analitică USAMVBT - R103-F08 1/0 05.08.2020
150 ANEXA 9 - Cerere eliberare situație școlară USAMVBT - R103-F09 1/0 05.08.2020
151 ANEXA 10 - Cerere eliberare certificat DPPD USAMVBT - R103-F10 1/0 05.08.2020
152 ANEXA 11 - Declarație pe proprie răspundere eliberare documente universitare USAMVBT - R103-F11 1/0 05.08.2020
153 ANEXA 12 - Cerere eliberare adeverinţă privind şcolarizarea USAMVBT - R103-F12 1/0 05.08.2020
154 Regulament privind desfăşurarea activităţii în cadrul fondului cinegetic nr. 41 Cralovăț USAMVBT - R104 1/0 17.02.2021
155 Regulamentul de organizare si funcţionare a Institutului de Cercetări pentru Biosecuritate și Bioinginerii - I.C.B.B. - USAMVBT- R105 1/0 22.03.2021
156

Anexa 1 - Sigla I.C.B.B.

USAMVBT - R105 - F01

1/0 22.03.2021
157

Anexa 2 - Organigrama I.C.B.B.

USAMVBT - R105 - F02

1/0 22.03.2021
158

Anexa 3 - Lista laboratoarelor componente ale I.C.B.B.

USAMVBT - R105 - F03

1/0 22.03.2021
159

Anexa 4 - Registru intrări-ieșiri documente

USAMVBT - R105 - F04

1/0 22.03.2021
160

Anexa 5 - Registru comenzi analize

USAMVBT - R105 - F05

1/0 22.03.2021
161

Anexa 6 - Registru rezultate

USAMVBT - R105 - F06

1/0 22.03.2021
162

Anexa 7 - Registru comenzi reactivi și consumabile

USAMVBT - R105 - F07

1/0 22.03.2021
163

Anexa 8 - Rapoarte de analiză

USAMVBT - R105 - F08

1/0 22.03.2021
164

Anexa 9 - Buletine de analiză

USAMVBT - R105 - F09

1/0 22.03.2021
165

Anexa 10 - Studiu

USAMVBT - R105 - F010

1/0 22.03.2021
166

Anexa 11 - Lista personal laborator

USAMVBT - R105 - F011

1/0 22.03.2021
167

Anexa 12 - Decizie numire RMC-L

USAMVBT - R105 - F012

1/0 22.03.2021
168

Anexa 13 - Decizie numire responsabili analiză/serviciu

USAMVBT - R105 - F013

1/0 22.03.2021
169

Anexa 14 - Decizie responsabil managementul riscului

USAMVBT - R105 - F014

1/0 22.03.2021
170

Anexa 15 - Decizie responsabil managementul deșeurilor

USAMVBT - R105 - F015

1/0 22.03.2021
171

Anexa 16 - Plan operațional anual

USAMVBT - R105 - F016

1/0 22.03.2021
172

Anexa 17 - Raport anual de activitate laborator

USAMVBT - R105 - F017

1/0 22.03.2021
173

Anexa 18 - Raport anual de activitate Departament de cercetare

USAMVBT - R105 - F018

1/0 22.03.2021
174

Anexa 19 - Plan anual de cercetare Departament de cercetare

USAMVBT - R105 - F019

1/0 22.03.2021
175 Regulament de organizare şi funcţionare a Direcţiei Secretariat General USAMVBT - R106 1/0 08.12.2021
176 Regulamentul de organizare si funcţionare a Centrului de Transfer Tehnologic - CTT - USAMVBT - R107 1/0 15.12.2021
177

Metodologie privind prelungirea contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată pentru funcția de asistent universitar

USAMVBT- M 108 1/0 21.01.2022
178

Anexa 1 - Cerere de prelungire a contractului individual de muncă pe perioadă determinată

USAMVBT- M 108- F01 1/0 21.01.2022
179

Anexa 2 - Referat de apreciere privind prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată

COD USAMVBT- M 108- F02 1/0 21.01.2022
180

Anexa 3 - Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor necesare prelungirii contractului de muncă pe perioadă determinată pentru postul de asistent universitar

COD USAMVBT- M 108- F03 1/0 21.01.2022

 

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon
Telefon
Calea Aradului no.119, 300645 Timisoara, jud. Timis, Romania
Adresa
TwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2022 USAMBVT . Web design by Royalty