TwitterYoutubeInstagram

Proceduri

Home » Documente USAMVBT » Proceduri

 

MANUAL DE BIOSECURITATE - Facultatea de Medicină Veterinară (USAMVBT- MBS-01 - Ed.1/Rev. 0)

 


 

Procedură operațională privind fundamentarea, încasarea, evidența şi rambursarea taxelor de şcolarizare (PRS-PO 001 - Ed.1/Rev.1)

 


 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND DESFĂŞURAEA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE ON-LINE  USAMVBT - PEC-PO 001

USAMVBT-PEC - PO-001

1/1

30.10.2020

Operational procedure for the conduct of online teaching activities USAMVBT-PEC - PO-001a

1/1

30.10.2020

Procédure opérationnelle concernant le deroulement des activités didactiques en ligne USAMVBT-PEC - PO-001b

1/1

30.10.2020

Raport de activitate on-line - USAMVBT-PEC- PO-001- F01

USAMVBT-PEC-PO001-F01

1/1

30.10.2020

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal studenţi

USAMVBT-PEC-PO001-F02

1/1

30.10.2020

Information regarding personal data processing for online teaching activities

USAMVBT-PEC-PO001-F02a

1/1

30.10.2020

Informations relatives au traitement des données aux caractère personnel pour le deroulement des activités didactiques en ligne

USAMVBT-PEC-PO001-F02b

1/1

30.10.2020

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal cadre didactice

USAMVBT-PEC-PO001-F03

1/1

30.10.2020

Declaraţie pe proprie răspundere studenți

USAMVBT-PEC-PO001-F04

1/1

30.10.2020

Self-declaration

USAMVBT-PEC-PO001-F04a

1/1

30.10.2020

Déclaration sur propre responsabilite

USAMVBT-PEC-PO001-F04b

1/1

30.10.2020

 


 

PROCEDURA DE SISTEM

 

Nr.
crt.

Denumire informație documentată
(regulament, procedura, instructiune, formular, anexa, etc.)

Cod

Ed./
Rev.

Data aprobării

Observatii

1.

ELABORAREA ȘI ȚINEREA SUB CONTROL A DOCUMENTELOR

USAMVBT_PS 001

3/1

22.03.2021

 

2.

Lista de difuzare/retragere

USAMVBT-PG-001-F01

3/1

22.03.2021

 

3.

Indicatorul ediţiilor/revizilor

USAMVBT-PG-001-F02

3/1

22.03.2021

 

4.

Lista informațiilor documentate în vigoare

USAMVBT-PS-001-F03

3/1

02.06.2022

 

5.

Lista documentelor externe

USAMVBT-PG-001-F04

3/1

22.03.2021

 

6.

Lista abrevierilor subdiviziunilor organizatorice din cadrul USAMVBT

USAMVBT-PG-001-F05

3/1

22.03.2021

 

7. 

Cerere de demarare elaborare/revizie documente CA USAMVBT-PG-001-F05 1/0 22.03.2021  

8. 

Ghid de elaborare proceduri de sistem

USAMVBT_PS 001 - Anexa 1

3/1

22.03.2021

 

9. 

Ghid de elaborare proceduri operaţionale

USAMVBT_PS 001 - Anexa 2

3/1

22.03.2021

 

10. 

Ghid de elaborare regulamente/metodologii

USAMVBT_PS 001 - Anexa 3

3/1

22.03.2021

 

11. 

Ghid elaborare proceduri tehnice

USAMVBT_PS 001 - Anexa 4

3/1

22.03.2021

 

12. 

Ghid de elaborare instrucţiuni de lucru

USAMVBT_PS 001 - Anexa 5

3/1

22.03.2021

 

13. 

Ghid de elaborare documente laboratoare de cercetare

USAMVBT_PS 001 - Anexa 6

3/1

22.03.2021

 

14. 

Diagrama flux a procesului de elaborare a regulamentelor/metodologiilor/procedurilor de sistem/ procedurilor operaţionale

USAMVBT_PS 001 - Anexa 7

3/1

22.03.2021

 

15. 

Diagrama flux de elaborare a procedurilor tehnice şi a instrucțiunilor de lucru

USAMVBT_PS 001 - Anexa 8

3/1

22.03.2021

 

16. 

Diagrama flux a procesului de elaborare a documentelor în cadrul laboratoarelor de cercetare

USAMVBT_PS 001 - Anexa 9

3/1

22.03.2021

 

 


 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” ÎN CONDIŢII DE SIGURANŢĂ EPIDEMIOLOGICĂ PENTRU PREVENIREA IMBOLNĂVIRILOR CU VIRUSUL SARS-CoV2

USAMVBT-PEC - PO-003

1/4

29.10.2021

OPERATIONAL PROCEDURE FOR THE ORGANIZATION OF ACTIVITIES AT THE BANAT’S UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES AND VETERINARY MEDICINE “REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” FROM TIMIȘOARA IN EPIDEMIOLOGICAL SAFETY CONDITIONS FOR THE PREVENTION OF SARS-CoV2 VIRAL INFECTION

USAMVBT-PEC - PO-003a

1/4

29.10.2021

PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE CONCERNANT L’ORGANISATION ET LE DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS À USAMVBT DANS LES CONDITIONS DE SÉCURITÉ ÉPIDÉMIOLOGIQUES POUR LA PRÉVENTION DES MALADIES VIRALES SARS-COV2

USAMVBT-PEC - PO-003b

1/4

29.10.2021

Plan de masuri la nivel de universitate

USAMVBT-PEC-PO003-F01

1/4

29.10.2021

Action plan

USAMVBT-PEC-PO003a-F01

1/4

29.10.2021

Plan de mesures

USAMVBT-PEC-PO003b-F01

1/4

29.10.2021

Instrucțiuni specifice

USAMVBT-PEC-PO003-F02

1/3

24.09.2021

Instructions for the organization of activities at the USAMVB “Regele Mihai I al României” from Timișoara in epidemiological safety conditions for the prevention of SARS- CoV2 viral infection

USAMVBT-PEC-PO003a-F02

1/3

24.09.2021

Instructions concernant le déroulement des activités dans les a l’intérieur USAMVB ,,Le Roi Michel I de Roumanie’’ de Timișoara dans les conditions de sécurité épidémiologiques pour la prévention des maladies virales SARS-COV2

USAMVBT-PEC-PO003b-F02

1/3

24.09.2021

Plan de curățenie și dezinfecție

USAMVBT-PEC-PO003-F03

1/2

24.09.2021

Proces verbal de instruire

USAMVBT-PEC-PO003-F04

1/1

08.10.2020

Collective training report regarding the organization and conduct of activities in the USAMVBT under epidemiological safety conditions for the prevention of SARS-CoV2 viral infections

USAMVBT-PEC-PO003a-F04

1/1

08.10.2020

Processus verbal d’instruction collective sur l’organisation et la conduite des activités dans l’USAMVBT dans des conditions de sécurité épidémiologique pour la prévention des maladies avec le virus SARS-CoV2

USAMVBT-PEC-PO003b-F04

1/1

08.10.2020

Lista spaţiilor identificate pentru desfășurarea activităților didactice

USAMVBT-PEC-PO002-F05

1/0

24.09.2020

Situaţia ocupării  spatiilor pentru  izolarea temporară a cazurilor suspecte

USAMVBT-PEC-PO003-F06

1/0

24.09.2020

Oglinda  sălii model orientativ

USAMVBT-PEC-PO003-F07

1/0

24.09.2020

Grafic de curățenie spatii didactice

USAMVBT-PEC-PO003-F08a

1/1

08.10.2020

Grafic de curățenie spatii comune

USAMVBT-PEC-PO003-F08b

1/2

24.09.2021

Proces verbal de instruire cămine

USAMVBT-PEC-PO003-F09

1/1

08.10.2020

Signed statement for collective training regarding the organization and conduct of activities in the USAMVBT under epidemiological safety conditions for the prevention of SARS-CoV2 viral infections

USAMVBT-PEC-PO003a-F09

1/1

08.10.2020

Processus verbal d’instruction collective sur l’organisation et le déroulement des activités en USAMVBT dans des conditions de sécurité épidémiologique pour la prévention des maladies avec le virus SARS-CoV2

USAMVBT-PEC-PO003b-F09

1/1

08.10.2020

 


Procedura operațională privind recunoașterea funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute într-o instituție de învățământ superior acreditată în străinătate - PEC - PO-004 (ed.2 /rev. 0), 05.08.2020


 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND EVALUAREA ŞI SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT

USAMVBT-CSUD - PO-001

1/1

26.04.2021

Criteriile minimale pentru susținerea tezei

USAMVBT-CSUD-PO 001-F01

1/0

16.07.2020

Cerere presusţinere

USAMVBT-CSUD-PO 001-F02

1/0

16.07.2020

Avizul comisiei de îndrumare

USAMVBT-CSUD-PO 001-F03

1/0

16.07.2020

Propunere comisie susţinere publică

USAMVBT-CSUD-PO 001-F04

1/0

16.07.2020

Lista de lucrări

USAMVBT-CSUD-PO 001-F05

1/0

16.07.2020

Rezoluția conducătorului de doctorat de asumare a îndeplinirii de către teza de doctorat a cerințelor privind gradul de similitudine

USAMVBT-CSUD-PO 001-F06

1/0

16.07.2020

Declarație pe proprie răspundere semnată de către studentul-doctorand și conducătorul de doctorat privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalității conținutului tezei de doctorat

USAMVBT-CSUD-PO 001-F07

1/0

16.07.2020

Document care atestă parcursul programului de studii

USAMVBT-CSUD-PO 001-F08

1/0

16.07.2020

Declarația studentului-doctorand privind opțiunile acestuia referitor la publicarea tezei de doctorat

USAMVBT-CSUD-PO 001-F09

1/0

16.07.2020

Cererea pentru fixarea datei de susţinere publică a tezei de doctorat

USAMVBT-CSUD-PO 001-F10

1/0

16.07.2020

Procesul verbal al şedinţei publice de susţinere a tezei de doctorat

USAMVBT-CSUD-PO 001-F11

1/0

16.07.2020

 


Procedură operaţională privind susținerea on-line a tezelor de doctorat și a tezelor de abilitare - CSUD - PO-002 (ed.1 /rev. 1), 17.02.2021

 

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal - CSUD - PO-002- F01 (ed.1/rev.0), 16.07.2020


Procedura operaţională privind recunoașterea în cadrul USAMVB Timișoara a calității de conducător de doctorat sau a abilitării - CSUD - PO-003 (ed.2/rev.0), 05.08.2020

 

Anexa 1 - Cerere - CSUD - PO-003-F01 (ed.1/rev.0), 05.08.2020


Repartizare a granturilor doctorale în cadrul IOSUD - USAMVBT

 

Anexa 1 - Criterii de ierarhizare în vederea obținerii granturilor doctorale - USAMVBT-CSUD-PO 004 - F01


 

Accesul cadrelor didactice, cercetătorilor și studenților în cadrul infrastructurii de cercetare a Universităţii de Științe Agricole și Medicină Veterinară ,,Regele Mihai I al României’’ din Timișoara - PCIT - PO-001 (ed.2/rev.0), 05,08,2020

 


 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND PRIVND MANAGEMENTUL PROIECTELOR/ CONTRACTELOR/GRANTURILOR DE CERCETARE DIN COMPETIȚII NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

USAMVBT-PCIT-PO-002

1/0

05.08.2020

Expresie de interes - elaborare și depunere propunere proiecte cu finanțare din fonduri naționale și internaționale

USAMVBT-PCIT-PO-002-F01

1/0

05.08.2020

Expresia de interes - propunere proiecte de cercetare încheiate cu mediul economic

USAMVBT-PCIT-PO-002-F02

1/0

05.08.2020

Schema pentru depunere a proiectelor

USAMVBT-PCIT-PO-002-F03

1/0

05.08.2020

 

 


 

 Nr.
crt.

Denumire informație documentată 
(regulament, procedura, instructiune, formular, anexa, etc.)

Cod

 Ed./
Rev.

Data aprobării

Observatii

1.

Elaborarea documentelor de administrare a procesului didactic USAMVBT-PEC - PO-002 1/0 29.09.2020  

2.

Plan de invatamant – română

USAMVBT-PEC-PO 002-F01A

1/0

30.10.2020

 

3.

Plan de invatamant – engleza

USAMVBT-PEC-PO 002-F01B

1/0

30.10.2020

 

4.

Plan de invatamant – franceza

USAMVBT-PEC-PO 002-F01C

1/0

30.10.2020

 
5.

Plan de invatamant ID

USAMVBT-PEC-PO 002-F01D

1/0

30.10.2020

 
6.

Plan de invatamant IFR

USAMVBT-PEC-PO 002-F01E

1/0

30.10.2020

 
7.

Nota de alocare a disciplinelor

USAMVBT-PEC-PO 002-F02

1/0

30.10.2020

 
8.

Extras individual stat functii

USAMVBT-PEC-PO 002-F03

1/0

30.10.2020

 
9.

Fisa disciplinei Ro

USAMVBT-PEC-PO 002-F04A

1/0

30.10.2020

 
10.

Fisa disciplinei En

USAMVBT-PEC-PO 002-F04B

1/0

30.10.2020

 
11.

Fisa disciplinei Fr

USAMVBT-PEC-PO 002-F04C

1/0

30.10.2020

 
12.

Fisa disciplinei ID

USAMVBT-PEC-PO 002-F04D

1/0

30.10.2020

 
13.

Fisa disciplinei IFR

USAMVBT-PEC-PO 002-F04E

1/0

30.10.2020

 
14.

Ghidul de completare a fisei disciplinei

USAMVBT-PEC-PO 002-F05

1/0

30.10.2020

 
15.

Tabelul nominal privind suplinirea posturilor vacante prin plata cu ora

USAMVBT-PEC-PO 002-F06a1

1/0

30.10.2020

 
16.

Tabelul nominal privind suplinirea posturilor rezervate temporar prin plata cu ora

USAMVBT-PEC-PO 002-F06a2

1/0

30.10.2020

 
17.

Tabelul nominal privind suplinirea posturilor vacante sau rezervate temporara fara plata

USAMVBT-PEC-PO 002-F06a3

1/0

30.10.2020

 
18.

Borderoul de  plata cu ora

USAMVBT-PEC-PO 002-F07a

1/0

30.10.2020

 
19.

Borderoul de  plata cu ora IFR

USAMVBT-PEC-PO 002-F07b

1/0

30.10.2020

 
20.

Borderoul de  plata cu ora ID

USAMVBT-PEC-PO 002-F07c

1/0

30.10.2020

 
21.

Borderou fara plata doctoranzi

USAMVBT-PEC-PO 002-F07d

1/0

30.10.2020

 
22.

Program activitati didactice

USAMVBT-PEC-PO 002-F08

1/0

30.10.2020

 
23.

Orar ocupare spații invatamant

USAMVBT-PEC-PO 002-F09

1/0

30.10.2020

 
24.

Planurile calendaristice la activitățile de curs – Ro

USAMVBT-PEC-PO 002-F10A

1/0

30.10.2020

 
25.

Planurile calendaristice la activitățile de curs – En

USAMVBT-PEC-PO 002-F10B

1/0

30.10.2020

 
26.

Planurile calendaristice la activitățile de curs – Fr

USAMVBT-PEC-PO 002-F10C

1/0

30.10.2020

 
27.

Planurile calendaristice la activitățile de seminar si lucrari practice – Ro

USAMVBT-PEC-PO 002-F11A

1/0

30.10.2020

 
28.

Planurile calendaristice la activitățile de seminar si lucrari practice – En

USAMVBT-PEC-PO 002-F11B

1/0

30.10.2020

 
29.

Planurile calendaristice la activitățile de seminar si lucrari practice – Fr

USAMVBT-PEC-PO 002-F11C

1/0

30.10.2020

 
30.

Programul activităților didactice

USAMVBT-PEC-PO 002-F12

1/0

30.10.2020

 
31.

Program saptamanal de lucru

USAMVBT-PEC-PO 002-F13

1/0

30.10.2020

 
32.

Program de consultații pentru studenți

USAMVBT-PEC-PO 002-F14

1/0

30.10.2020

 
33.

Registru evidenţă activității studenților la curs

USAMVBT-PEC-PO 002-F15

1/0

30.10.2020

 
34.

Registru evidenţă activității studenților la lucrari practice/seminarii/clinici

USAMVBT-PEC-PO 002-F16

1/0

30.10.2020

 
35.

Formular distribuire registre

USAMVBT-PEC-PO 002-F17

1/0

30.10.2020

 
36.

Repartizarea studenților pe grupe

USAMVBT-PEC-PO 002-F18

1/0

30.10.2020

 
37.

Centralizatorul cu prezența  studenților la activitățile didactice

USAMVBT-PEC-PO 002-F19

1/0

30.10.2020

 
38.

Programarea examenelor

USAMVBT-PEC-PO 002-F20

1/0

30.10.2020

 
39.

Centralizator note activitate didactica

USAMVBT-PEC-PO 002-F21

1/0

30.10.2020

 
40.

Catalog

USAMVBT-PEC-PO 002-F22

1/0

30.10.2020

 
41.

Catalog diferențe

USAMVBT-PEC-PO 002-F23

1/0

30.10.2020

 

 


 

LISTA PROCEDURILOR OPERATIONALE

 

 

 Nr.
crt.

Denumire informație documentată 
(regulament, procedura, instructiune, formular, anexa, etc.)

Cod

 Ed./
Rev.

Data aprobării

Observatii

0

1

2

3

4

5

1.

MANUALUL DE POLITICI CONTABILE ALE UNIVERSITĂȚII

USAMVB-DEC-MPC

1/0

31.03.2020

 

2.

ARHIVAREA ŞI PĂSTREA PE SUPORT DE HÂRTIE A REGISTRELOR ŞI DOCUMENTELOR CONTABILE ÎN ARHIVA OPERAŢIONALĂ A DIRECTIEI ECONOMICE

USAMVB-DEC-PO-001

1/0

31.03.2020

 

3.

ANGAJAREA, LICHIDAREA, ORDONANTAREA SI PLATA CHELTUIELILOR

USAMVB-DEC-PO-002

1/0

31.03.2020

 

4.

REGULI GENERALE DE INTOCMIRE A DOCUMENTELOR CONTABILE

USAMVB-DEC-PO-003

1/0

31.03.2020

 

5.

ELABORAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

USAMVB-DEC-PO-004

1/0

31.03.2020

 

6.

BALANTA DE VERIFICARE

USAMVB-DEC-PO-005

1/0

31.03.2020

 

7.

ORGANIZAREA ŞI DESFǍŞURAREA ACTIVITǍŢILOR DE CASIERIE

USAMVBT-DEC-PO-006

1/0

31.03.2020

 

8.

CONTABILITATEA BUNURILOR PRIMITE PRIN DONATII ȘI SPONSORIZARI

USAMVBT-DEC-PO-007

1/0

31.03.2020

 

9.

CONTABILITATEA CREDITELOR BUGETARE

USAMVBT-DEC-PO-008

1/0

31.03.2020

 

10.

CONTURILE CONTABILE

USAMVBT-DEC-PO-009

1/0

31.03.2020

 

11.

CONTABILITATEA CREANTELOR SI DATORIILOR

USAMVBT-DEC-PO-010

1/0

31.03.2020

 

12.

COMPLETAREA FORMULARULUI „ SITUAŢIA DATORIILOR FINANCIARE” ÎN SISTEMUL FOREXEBUG

USAMVBT-DEC-PO-011

1/0

31.03.2020

 

13.

DEPUNEREA ON-LINE A DOCUMENTELOR FINANCIAR-CONTABILE

USAMVBT-DEC-PO-012

1/0

31.03.2020

 

14.

EVIDENTA FORMULARELOR CU REGIM INTERN DE NUMEROTARE SI INSERIERE

USAMVBT-DEC-PO-013

1/0

31.03.2020

 

15.

JURNAL DE OPERATIUNI CASA SI BANCA

USAMVBT-DEC-PO-014

1/0

31.03.2020

 

16.

ORGANIZAREA CONTABILITĂȚII

USAMVBT-DEC-PO-015

1/0

31.03.2020

 

17.

REGISTRUL CARTEA MARE

USAMVBT-DEC-PO-016

1/0

31.03.2020

 

18.

REGISTRU DE CASA

USAMVBT-DEC-PO-017

1/0

31.03.2020

 

19.

COMPLETAREA BALANŢEI DE VERIFICARE ÎN SISTEMUL FOREXEBUG

USAMVBT-DEC-PO-018

1/0

31.03.2020

 

20.

RECONSTITUIREA DOCUMENTELOR CONTABILE PIERDUTE, SUSTRASE SAU DISTRUSE

USAMVBT-DEC- PO-019

1/0

31.03.2020

 

21. 

REGISTRU INVENTAR

USAMVBT-DEC- PO-020

1/0

31.03.2020

 

22.

REGISTRU JURNAL

USAMVBT-DEC- PO-021

1/0

31.03.2020

 

23.

INTOCMIREA, APROBAREA SI DEPUNEREA SITUATIILOR FINANCIARE

USAMVBT-DEC- PO-022

1/0

31.03.2020

 

24.

CONTABILITATEA TREZORERIEI

USAMVBT-DEC- PO-023

1/0

31.03.2020

 

25.

DECONTAREA CHELTUIELILOR DELEGATIILOR EFECTUATE IN INTERES DE SERVICIU DE SALARIATII UNIVERSITATII

USAMVBT-DEC- PO-024

1/0

31.03.2020

 

26.

REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR

USAMVBT-DEC- PO-025

1/0

31.03.2020

 

27.

INVENTARIEREA ELEMENTELOR DE ACTIV SI PASIV

USAMVBT-DEC- PO-026

1/0

31.03.2020

 

28.

ÎNREGISTRAREA CONTABILĂ A ACTIVELOR CIRCULANTE

USAMVBT-DEC- PO-027

1/0

31.03.2020

 

29.

ÎNREGISTRAREA CONTABILĂ A  ACTIVELOR FIXE

USAMVBT-DEC- PO-028

1/0

31.03.2020

 

30.

EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV

USAMVBT-DEC- PO-029

1/0

31.03.2020

 

 


 

PROCEDURI DE SISTEM

 

Nr.
crt.

Denumire informație documentată 
(regulament, procedura, instructiune, formular, anexa, etc.)

Cod

 Ed./
Rev.

Data aprobării

Observatii

0

1

2

3

4

5

1.

Procedura de sistem - echipamente de laborator USAMVBT-PS-016

2/0

05.08.2020

 

2.

Certificat de etalonare

 

1/0

05.08.2020

 

3.

Lista echipamentelor din laborator

USAMVBT-PS-016-F01

1/0

05.08.2020

 

4.

Planul periodic de etalonări metrologice din laborator

USAMVBT-PS-016-F02

1/0

05.08.2020

 

5.

Fişa de evidență a echipamentului de laborator

USAMVBT-PS-016-F03

1/0

05.08.2020

 

6.

Planul anual de întreţinere a echipamentelor din laborator

USAMVBT-PS-016-F04

1/0

05.08.2020

 

7.

Planul de întreținere internă al echipamentului

USAMVBT-PS-016-F05

1/0

05.08.2020

 

8.

Registrul de utilizare echipament

USAMVBT-PS-016-F06

1/0

05.08.2020

 

9.

Comandă formulare

USAMVBT-PS-016-F07

1/0

05.08.2020

 

10.

Lista laboratoarelor din USAMVBT

USAMVBT-PS-016-F08

1/0

05.08.2020

 

11.

Proces verbal de predare – primire în subinventar

USAMVBT-PS-016-F09

1/0

05.08.2020

 

12.

Decizie de numire a responsabilului de echipament

USAMVBT-PS-016-F10

1/0

05.08.2020

 

13.

Decizie numire a responsabilului de subinventar /metrologizare

USAMVBT-PS-016-F11

1/0

05.08.2020

 

14.

Registru programare utilizare echipament

USAMVBT-PS-016-F12

1/0

05.08.2020

 

15.

Eticheta  ,,În funcţiune"

USAMVBT-PS-016-E01

1/0

05.08.2020

 

16.

Eticheta ,,Etalonat metrologic"

USAMVBT-PS-016-E02

1/0

05.08.2020

 

17.

Eticheta ,,În conservare"

USAMVBT-PS-016-E03

1/0

05.08.2020

 

18.

Eticheta ,,A nu se utiliza"

USAMVBT-PS-016-E04

1/0

05.08.2020

 

19.

Eticheta de identificare echipament

USAMVBT-PS-016-E05

1/0

05.08.2020

 

20.

Schița  cu  ,,Amplasarea echipamentelor în cadrul laboratorului

Anexa 1

1/0

05.08.2020

 

 


 

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon
Telefon
Calea Aradului no.119, 300645 Timisoara, jud. Timis, Romania
Adresa
TwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2022 USAMBVT . Web design by Royalty