FacebookTwitterYoutubeInstagram

Cercetare

Home » Cercetare » Cercetare
 
STRATEGIA DE CERCETARE
 
PLAN STRATEGIC DE CERCETARE
 
PLAN OPERATIONAL DE CERCETARE
  - 2020
  - 2021
  - 2022
 
PLAN ANUAL DE CERCETARE
  - 2020
  - 2021
  - 2022
 
PLAN ANUAL DE CERCETARE- CENTRU DE EXCELENTA
 - 2021
- 2022
 


DIRECTII SI DOMENII DE CERCETARE

Biotehnologii de reproducere la animale prin embriotransfer si biotehnologii asociate

Tehnici de ameliorare a animalelor prin inginerie genetica

Cercetari privind asigurarea principiilor nutritivi la pasarile crescute in ferme ecologice

Nutritia minerala a animalelor

Utilizarea aditivilor furajeri in alimentatia animalelor

Strategii nutritionale de protectia mediului in fermele de pasari si porci

Sisteme eficiente si durabile de producerea furajelor si gestionare a pajistilor

Biotehnologii aplicate pentru imbunatatirea productiilor din fermele piscicole

Dezvoltarea unor tehnologii intensive si superintensive de crestere a pestilor cu valoare economica ridicata

Sporirea eficientei economice si a sustenabilitatii cresterii pestilor in sisteme recirculante prin intermediul culturilor acvaponice

Stabilirea efectului heterozis la diferite tipuri de hibrizi interrasiali la populatiile de iepuri de casa din Banat

Estimarea capacitatii combinative speciale la rasa Gat golas de Transilvania in vederea producerii hibrizilor destinati exploatarii in sistem semiintensiv

Studiul apoptozei ovariene la mamifere

Evaluarea efectului unor disruptori endocrini de tipul xenoestrogenilor asupra creșterii și reproducției la peștele zebrã (Danio rerio) și crapul comun (Cyprinus carpio)

Identificarea unor parametri histomorfometrici care pot fi utilizați ca markeri în mineralizarea osului la mamifere și pãsãri

Studiu comparativ privind potențialul toxic al lichidelor ionice la mamifere și pești prin cercetãri histologice, histochimice și histoenzimatice

Metode de biosinteza in sistem submers si in substrat solid aplicate in scopul conversiei biomasei lignocelulozolitice la etanol prin hidroliza enzimatica si fermentare (Trichoderma, Aspergillus, Saccharomyces, Clostridium)

Biotehnologii aplicate în domeniul biocombustibililor: etanol lignocelulozic, biogaz, biodiesel din alge

Noi metode fizico-chimice pentru eficientizarea metodologiei de monitorizare a factorilor antinutritionali si a biodisponibilitatii substantelor nutritive din furaje

Biocombustibili lichizi obtinuti prin transesterificarea uleiurilor vegetale

Biocatalizatori (enzime, celule întregi) imobilizați in/pe suporturi poroase

Biocatalizatori nativi si imobilizaþi utilizaþi în biotransformãri

Utilizarea lichenilor corticoli din padurile de foioase si conifere ca biosenzori in procesul de monitorizare a poluarii aerului cu metale grele

Proiectarea de tehnologii ecologice pentru protectia si remedierea in situ a solurilor poluate cu metale in scopul reducerii biodisponibilitatii acestora

Proiectarea de tehnologii de neutralizare a potentialului poluant al dejectiilor animale in ferme de capacitate mica si medie

Studiul proceselor de epurare a apelor uzate prin intermediul organismelor saprobionte

Studiul tehnologiilor de fitoremediere a solurilor poluate

Cercetari privind fundamentarea bioeconomica a productiilor de animale

Analiza strategica a mediului concurential pentru produsele bio

Cercetari privind metode alternative la folosirea antibioticelor in profilaxia si tratamentul bolilor la albine

Cercetari privind calitatea produselor apicole in conformitate cu cerintele UE

Experimentarea exploatarii gainilor ouatoare in sisteme alternative

Adaptarea nutriþionalã la sisteme alternative de producþie a pãsãrilor

Cercetãri privind influenþa conþinutului de proteinã și energie ale dietei asupra caracteristicilor carcasei și calitãþii cãrnii unor hibrizi comerciali de gãinã pentru carne

Cercetãri privind performantele la sacrificare ºi calitatea cãrnii de la broilerii de bibilicã

Studiul influentei factorilor de microclimat din adaposturi asupra bunastarii animalelor de ferma si al productiilor acestora

Imbunatatirea tehnologiei de crestere a tineretului taurin de reproductie pe baza studiilor de comportament si bunastare a viteilor

Imbunatatirea tehnologiei de crestere a vacilor de lapte pe baza studiilor de comportament si bunastare a vacilor in intretinerea libera si legata

Imbunatatirea calitatii igienice a laptelui de vaca si adaptarea la conditiile de ferma a metodelor de trasabilitate a produselor alimentare

Studii privind optimizarea tehnicilor de control al productiei de lapte si carne la bovine

Ameliorarea genetica cantitativa si calitativa a productiei de carne la rasele romanesti de ovine pentru alinierea la standardele UE

Cresterea rezistentei la scrapie in populatiile de ovine din Romania prin selectia asistata la nivel molecular pentru dezvoltarea durabila a cresterii si exploatarii ovinelor, asigurarea securitatii alimentare si a sanatatii populatiei

Influenta utilizarii vierilor din rasele de carne asupra performantelor productive ale porcinelor crescute in gospodaria populatiei din unele sate din judetul Timis

  

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon +40256 277 003
+40256 277 110
Telefon info@animalsci-tm.ro
secretariatfbira@usab-tm.ro
Calea Aradului nr. 119, Cod Postal 300645, Timisoara, Timis
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2022 USAMBVT . Web design by Royalty