FacebookTwitterYoutubeInstagram

Directii/Domenii/Strategii

Home » Cercetare » Directii/Domenii/Strategii

STRATEGIA DE CERCETARE A FACULTATII DE AGRICULTURA 2016-2020

Strategia de cercetare a Facultatii de Agricultura este parte componenta a Strategiei de cercetare a a Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului ”Regele Mihai I al Romaniei” care se pliaza pe Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2014-2020, avand ca principal obiectiv cresterea performantei in cercetare, stimularea inovarii si transferul rezultatelor cercetarii catre mediu socio-economic. In cadrul Facultatii de Agricultura cercetarea se desfasoara in cadrul a celor doua centre de cercetare:

Pe Platforma infrastructurii nationale de cercetare ERRIS (https://erris.gov.ro/), a carui principal scop este cresterea ratei de utilizare a infrastructurii de cercetare prin promovarea lor in tara, cat si la nivel global, Facultatea de Agricultura este reprezentata prin sase laboratoare de cercetare:

Laboratorul de Analize fizico-chimice ”OSPA – USAMVBT” din cadrul Facultatii de Agricultura este acreditat RENAR in conformitate cu SR ISO EN 17025: 2005, fiind singurul laborator specializat in analize de sol si ingrasaminte acreditat din partea de vest a tarii.

In activitatea de cercetare, inovare si transfer tehnologic a Facultatii de Agricultura se definesc urmatoarele obiective:

1. Cresterea calitatii, competitivitatii si relevantei in cercetare

Stabilirea unor indicatori de performanta in cercetare, care sa fie in concordanta cu standardele internationale:

 1. publicarea de articole in extenso in jurnale indexate Thomson Web of Science, Scopus;
 2. publicarea de carti/capitole de carti indexate in Web of science prin Book Citation Index sau in edituri internationale;
 3. participari la conferinte de prestigiu si/sau publicarea in volumele conferintelor (proceedings) indexate in Web of Science;
 4. brevete de inventie/omologari de produse;

2. Stabilirea unor domenii strategice de cercetare

Facultatea de Agricultura isi orienteaza strategia de cercetare-inovare catre acele activitati de cercetare care ofera rezultate cu relevanta economica. Domeniile prioritare de cercetare sunt cele cuprinse in Strategia Nationala de cercetare, Dezvoltare, Inovare 2014 – 2020, si anume:

 1. Bioeconomia, cu subdomeniile prioritare: dezvoltarea sectorului agricol, valorificarea biomasei si a biocombustibililor.
 2. Energie, mediu si schimbari climatice. Cercetarile in domeniul energiei sustin reducerea dependentei energetice, prin valorificarea superioara a combustibililor fosili, diversificarea surselor de energie regenerabile, curate. Conservarea mediului inconjurator constituie o prioritate a tuturor politicilor actuale, cercetarea fiind axata pe noi tehnici de depoluare si de reciclare, pe administrarea resurselor de apa si a zonelor umede.
 3. Eco-nanotehnologii si materiale avansate. Domeniul apartine tehnologiilor generice esentiale (TGE), prioritare la nivel european, care utilizeaza intensiv CDI. In acest domeniu se incadreaza industria de echipamente agricole, precum si cercetarile pentru obtinerea de combustibili, materiale noi si/sau reciclate care pot dinamiza activitatile CDI dedicate eco-tehnologiilor si care conserva proprietatile apei, aerului si solului;
 4. Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate. Cercetarea se va axa pe dezvoltarea de tehnologii, produse, capacitati de cercetare si sisteme pentru securitate locala si regionala, in scopul cresterii competitivitatii in activitatile economice si sociale.

Subdomeniile prioritare vor fi:

Celor patru domenii prioritare, li se adauga trei domenii complementare cu relevanta publica directa:

 1. Sanatate. In acest domeniu, cercetarea si dezvoltarea experimentala se vor axa pe siguranta alimentara, gestionarea rationala a resurselor de mediu si pe agricultura biologica;
 2. Patrimoniu si identitate culturala. Domeniul vizeaza o gama larga de teme de cercetare stiintifica, cum sunt:
  • conservarea patrimoniului material, concretizat prin identificarea si inventarierea bunurilor imobile (terenuri cu/fara constructii) sub aspect tehnic si juridic, prin incurajarea procedurilor de inregistrare sistematica a acestora in cadrul Programului National de Cadastru si Carte Funciara, prin completarea procedurilor de publicitate imobiliara;
  • metode inovative pentru conservarea produselor traditionale (culinare) si a mestesugurilor;
  • dezvoltarea unor eco-bio- strategii inovatoare intre Stiinta, Educatie si Cultura (etnografie, folclor);
  • dezvoltarea sistemului de educatie.
 3. Tehnologii noi si emergente. Cercetarea presupune dezvoltarea si adoptarea de noi tehnologii care sa aiba si o componenta deschisa, orientata spre rezolvarea de probleme specifice ale sectorului public

3. Orientarea spre programe de cercetare stiintifica de importanta regionala

 1. dezvoltarea unor programe de cercetare stiintifica in colaborare cu organisme din Ungaria si Serbia
 2. aplicarea de proiecte in cadrul programelorInterreg V-A Romania-Ungaria si Romania – Republic of Serbia IPA Cross-border Cooperation Programme.

4. Asigurarea resursei umane specializate, capabile realizeze o cercetare cu rezultate de talie mondiala, indiferent daca acestea apartin cercetarii fundamentale sau celei aplicate

 1. pregatirea cercetatorilor in managementul de proiect;
 2. asigurarea accesului online nelimitat la literatura stiintifica de specialitate;
 3. incurajarea publicarii rezultatelor cercetarii in jurnale de mare impact;
 4. cresterea mobilitatii interne si internationale a cercetatorilor.

5. Internationalizarea cercetarii

Cresterea competitivitatii internationale a cercetarii din cadrul Facultatii de Agricultura prin participarea la programele sau infrastructurile regionale, europene ori internationale:

 1. participarea la proiectele din cadrul Orizont 2020;
 2. participarea in programe INTERREG Europe;
 3. participarea la programele EEA Grants si Norway Grants;
 4. colaborari la nivelul clusterelor de inovare sau al altor instrumente internationale in domeniul cercetarii, dezvoltarii si inovarii.

6. Asigurarea unei infrastructuri de cercetare performante la nivel national si international

 1. utilizarea adecvata a infrastructurii disponibile;
 2. atragerea de proiecte pentru intretinerea si dezvoltarea infrastructurii de ceretare;
 3. realizarea de parteneriate/clustere cu alte institutii/infrastructuri de cercetare in scopul de a crea o piata a serviciilor stiintifice si tehnice care va contribui la vizibilitatea internationala a rezultatelor cercetarii si la sustenabilitatea economica a utilizarii echipamentelor;
 4. implementarea SR EN ISO 17025:2005 in cadrul laboratoarelor de cercetare in vederea acreditarii/autorizarii.

7. Inovare pentru sectorul public si privat

Facultatea de Agricultura are ca ca obiectiv strategic stimularea inovarii si transferul rezultatelor cercetarii catre mediu socio-economic, ca furnizor de servicii si se va implica in:

 1. realizarea de parteneriate cu sectorul privat si public in vederea aplicarii pentru proiecte prin programul Programul Operational Competitivitate - Axa Prioritara 24 Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare pentru sustinerea afacerilor si competitivitate;
 2. obtinerea rezultatelor stiintifice cu potential aplicativ ridicat, pentru accelerarea transformarii acestora in noi tehnolgii cu valoare economica sau sociala.
 3. dezvoltarea de noi tehnologii orientate catre rezolvarea unor probleme specifice sectorului public si privat.
Plan operational cercetare 2018

Anexa 1: Temele de cercetare

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256 277 007
Telefon secretariat_agro@usab-tm.ro
Calea Aradului nr.119, 300645 Timisoara, jud. Timis, Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2020 USAMBVT . Web design by Royalty