FacebookTwitterYoutubeInstagram

Obiective

Home » Calitate » Obiective

 Atributiile Comisiei de Evaluare ºi Asigurare a Calitãþii pe Facultate (CEAC-FZB):

 

1. coordoneazã activitatea de evaluare ºi asigurare a calitãþii la nivel de facultate;
2. participã la elaborarea instrumentelor de evaluare ºi asigurare a calitãþii programelor educaþionale ºi la stabilirea standardelor de calitate ale facultãþii, împreunã cu CEAC la nivel de Universitate.
3. participã la audit-urile interne ºi evaluarea calitãþii programelor de studiu coordonate de facultate ºi departamentele acesteia;
4. asigurã monitorizarea rezultatelor evaluãrilor efectuate la nivelul programelor de studiu pe cele trei domenii ºi criterii (conform Legii 87/2006): capacitatea instituþionalã, eficacitatea educaþionalã, managementul calitãþii
5. elaboreazã anual Raportul de evaluare al calitãþii programelor de studiu;
6. furnizeazã Consiliului facultãþii rezultate sintetice privind calitatea programelor de studiu realizate de facultate ºi stadiul acþiunilor de îmbunãtãþire a calitãþii;
7. participã la acþiunile de instruire în domeniul calitãþii ºi la implementarea culturii calitãþii universitare.
 
 
 Obiective:
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon +40256 277 003
+40256 277 110
Telefon info@animalsci-tm.ro
secretariatfbira@usab-tm.ro
Calea Aradului nr. 119, Cod Postal 300645, Timisoara, Timis
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2022 USAMBVT . Web design by Royalty