FacebookTwitterYoutubeInstagram

Bursa URSUS

Home » Studenti » Burse » Bursa URSUS

Despre Bursa
“URSUS-Studenti pentru Comunitate”

 

“URSUS Breweries”, împreuna cu Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Bantului ‘Regele Mihai I al României” din Timisoara, lanseaza programul de burse nominale «URSUS-Studenti pentru Comunitate», adresat tuturor studentilor cu rezultate academice exceptionale si activitati în organizatii non-profit, non-guvernamentale, non-politice, dezvoltând o puternica implicare ca voluntar în comunitatea Timisoreana.

Rolul acestui program este acela de a sustine studentii exceptionali ai Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Bantului “Regele Mihai I al României” din Timisoara, care au obtinut media generala de minimum 8,00 pe ultimul semestru încheiat; de asemenea, candidatii trebuie sa îi inspire pe cei din generatia lor, stimulându-i sa se implice în activitati de voluntariat locale.

Initiativa “URSUS Breweries” doreste sa stimuleze studentul pentru o implicare semnificativa în problemele sociale (si nu numai) ale comunitatii.

- Calendarul de desfasurare a concursului de acordare a bursei nominale «URSUS-Studenti pentru Comunitate» (Anexa 1)
- Cerere tip adresata Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timisoara (Anexa 2)
- Declaratie de colectare a datelor cu caracter personal ale bursierilor «URSUS-Studenti pentru Comunitate» (Anexa 3)
- Criteriile de evaluare pentru obtinerea bursei nominale «URSUS-Studenti pentru Comunitate» (Anexa 4)
- Link-ul spre REGULAMENT, cu privire la desfasurarea concursului de acordare a bursei nominale «URSUS-Studenti pentru Comunitate»

La concursul de acordare a burselor nominale au dreptul sa participe studentii aflati în anii 3 si 4 nivel licenta (valabil pentru specializarile care necesita 4 ani de studiu), cu mentiunea ca bursierii nu au nicio obligatie contractuala fata de S.C. URSUS BREWERIES S.A., compania care a oferit sponsorizarea. În mod exceptional, poate fi solicitata participarea bursierilor la diverse evenimente sau campanii de presa pentru a vorbi despre programul de burse URSUS, participare care va fi stabilita de comun acord (conform regulamentului).

La concurs pot participa doar studentii integralisti, care au obtinut în semestrul precedent desfasurarii concursului minimum media 8 si care au o conduita academica demonstrata printr-o scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic universitar. În acelasi timp, studentul trebuie sa faca dovada unei activitati intense în beneficiul comunitatii printr-o scrisoare de motivare, însotita de o adeverinta din partea fiecarei organizatii în cadrul careia a desfasurat/desfasoara acest tip de activitati.

REZULTATE Bursa "Ursus - Student pentru Comunitate"

 

REZULTATE FINALE BURSA "URSUS  - STUDENT PENTRU COMUNITATE"

 

 

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Horticultura si Silvicultura
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Telefon rectorat@usab-tm.ro
rectorat.usamvbt@gmail.com
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Copyright © 2019 USAMBVT . Web design by Royalty