FacebookTwitterYoutubeInstagram

Cetatenii straini din statele terte

Home » Relatii internationale » Biroul studenti straini » Cetatenii straini din statele terte

Admiterea la studii a cetatenilor straini din statele terte

Conform Metodologiei de primire la studii si scolarizare a cetatenilor straini începând cu anul scolar/universitar 2017 – 2018, cetatenii straini sunt persoanele care nu au cetatenie româna sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene, precum nici cetatenii care solicita sau au dobândit o forma de protectie în România sau apatrizii a caror sedere pe teritoriul României este oficial recunoscuta conform legii.

Pentru înscrierea la studii, se vor depune doua dosare, unul pentru minister, pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, si celalalt pentru înscrierea la facultatea din cadrul USAMVBT

1. Dosarul de candidatura pentru minister al cetatenilor straini mentionati contine urmatoarele:
a) certificatul de nastere – copie si traducere legalizata;
b) copie dupa actul care atesta domiciliul stabil în strainatate;
c) copie dupa pasaport;
d) cererea de eliberare a scrisorii de acceptare la studii prevazuta în anexa 3, parte integranta a prezentei metodologii, completata la toate rubricile;
e) copie si traducere legalizata a diplomei de bacalaureat sau echivalentul acesteia, autentificata de catre autoritatile de resort din tara emitenta;
f) copie si traducere legalizata a adeverintei care atesta promovarea examenului de bacalaureat pentru absolventii anului curent;
g) foile matricole – copii si traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;
h) atestatul de absolvire a anului de limba româna sau certificatul de competenta lingvistica, dupa caz;
i) certificatul medical (într-o limba de circulatie internationala) care sa ateste faptul ca persoana care urmeaza sa se înscrie la studii nu sufera de boli contagioase, ori alte afectiuni incompatibile cu viitoarea profesie
j) cererea de eliberare a scrisorii de acceptare la studii completata.

2. Dosarul de înscriere la USAMVBT va contine documentele prevazute pentru admiterea la USAMVBT, însotite de copii si traduceri legalizate:

https://www.usab-tm.ro/ro/admitere-19/undefined-5797

Alte informatii:
https://www.edu.ro/studenti%20non%20ue

 

CERERE PENTRU ELIBERAREA SCRISORII DE ACCEPTARE LA STUDII
APPLICATION FOR THE ISSUANCE OF LETTER OF ACCEPTANCE TO STUDIES
DEMANDE D’APPLICATION POUR LA LETTRE D’ACCEPTATION AUX ÉTUDES

 

Metodologia de primire la studii si scolarizare a cetatenilor straini începând cu anul scolar/universitar 2017 – 2018

 

Programe de studii in limba engleza la USAMVBT:
Obtinerea dreptului de sedere in Romania
 
Dupa primirea Scrisorii de acceptare la studii, eliberata de Ministerul Educatiei Nationale din Romania, pentru a putea veni la studii, cetatenii straini din tarile terte sunt obligati sa obtina o Viza de lunga sedere cu scopul studii (Simbol D/SD), care se acorda strainilor care urmeaza sa intre în România pentru a urma cursuri în învatamântul universitar sau postuniversitar. Pentru lista documentelor necesare, click aici. Alte informatii si formular de aplicatie pentru viza: http://evisa.mae.ro/ro_TypeOfVisa
 
Dupa intrarea in Romania, cetatenii straini din tarile terte sunt obligati sa obtina un permis de sedere in Romania. Pentru obtinerea permisului de sedere, veti depune personal o serie de documente cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de sedere acordat de viza. Informatii: http://igi.mai.gov.ro/ro/content/studii 

Serviciul pentru Imigrari al Judetului Timis:http://igi.mai.gov.ro/ro/contact/biroul-pentru-imigr%C4%83ri-al-jude%C8%9Bului-timi%C8%99

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Inginerie și Tehnologii Aplicate
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Telefon rectorat@usab-tm.ro
rectorat.usamvbt@gmail.com
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2023 USAMBVT . Web design by Royalty