FacebookTwitterYoutubeInstagram

Anul pregatitor de limba romana

Home » Relatii internationale » Biroul studenti straini » Anul pregatitor de limba romana
 
 
ORDIN Nr. 6156/2016 din 22 decembrie 2016 privind organizarea si desfasurarea anului pregatitor de limba româna pentru cetatenii straini
 
EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE SI CERCETARII STIINTIFICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 9 din 5 ianuarie 2017
 
Pagina oficiala a ministerului: http://www.edu.ro/institutul-limbii-romane
 
Anul pregatitor organizat la Universitatea de Vest din Timisoara:
https://ri.uvt.ro/anul-pregatitor-de-limba-romana_ro/
 
 

Anul Pregatitor de limba româna

Universitatea de Vest din Timisoara este una dintre institutiile de învatamânt superior din România acreditata sa organizeze Anul Pregatitor de limba româna. Acest curs de limba este obligatoriu pentru studentii straini care doresc sa urmeze programe de studii cu predare în limba româna. În timpul anului pregatitor studentii îsi însusesc cunostintele necesare de limba româna, precum si cunostintele specifice, corelate cu profilul viitoarei pregatiri (anatomie, fizica, chimie, desen tehnic etc.), daca programul de studii este organizat în limba româna. 

La înscrierea la programe de studii cu predare în limba româna sunt exceptate de la obligatia de a prezenta certificatul de absolvire a anului pregatitor urmatoarele categorii de persoane: 

a. persoanele care prezinta acte de studii românesti (diplome si certificate) sau acte de studii atestând cel putin patru ani de studii consecutivi urmati într-o unitate scolara preuniversitara sau cel putin trei ani consecutivi urmati într-o institutie de învatamânt superior acreditata din sistemul national din România; 

b. cei care promoveaza testul de limba româna, în urma examinarii de catre o comisie de specialitate formata din cadre didactice având cel putin functia didactica de lector. Examinarea poate fi facuta în institutia de învatamânt superior la care candidatul doreste sa studieze, daca aceasta institutie de învatamânt superior desfasoara o specializare / program de studii de limba si literatura româna autorizata/autorizat provizoriu sau acreditata/acredidat, ori în cadrul altei institutii de învatamânt superior acreditate care desfasoara o astfel de specializare / un astfel de program de studii. În urma acestei examinari se va elibera un certificat de competenta lingvistica.
 
 
CUI I SE ADRESEAZA?
Taxa de studii pentru Anul Pregatitor de limba româna pentru aceasta categorie de studenti se percepe în valuta si în functie de domeniul de studii pe care aplicantul doreste sa-l urmeze dupa finalizarea cursului de limba (de ex.: Anul Pregatitor pentru domeniul medical este în valoare de 320EUR/luna, iar cel pentru domeniul economic este de 220EUR/luna), dupa cum urmeaza: 

Domeniu: Agronomie
Licenta / Masterat :270 € / luna
Doctorat : 290 € / luna

Domeniu: Medicina
Licenta / Masterat: 320 € / luna
Doctorat : 340 € / luna
 
Conform Legii 316/12.07.2006, cetatenii din Uniunea Europeana, Spatiul Economic European si Confederatia Elvetiana, au acces la studii în aceleasi conditii ca cetatenii români, inclusiv în ceea ce priveste taxele de scolarizare. Taxa pentru Anul Pregatitor de limba romana pentru aceasta categorie de studenti este în valoare de 3000RON/an. 
Contact: Roxana Petronela Diaconecu (e-mail: roxana.diaconescu@e-uvt.ro, tel: +40256592227)
 

 

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Inginerie și Tehnologii Aplicate
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Telefon rectorat@usab-tm.ro
rectorat.usamvbt@gmail.com
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2023 USAMBVT . Web design by Royalty