FacebookTwitterYoutubeInstagram

Anunturi Studenti

Home » Studenti » Anunturi Studenti

CALENDAR SESIUNE

EXAMENE FINALIZARE STUDII

DIPLOMĂ – DISERTAŢIE

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

(sesiunea a II-a pentru promoţia 2019)

Se pot prezenta şi absolvenţii altor promoţii.

 

09 - 12.09.2019: depunere la secretariat: cerere de înscriere, notă de lichidare, certificat lingvistic, depunerea proiectului de diplomă sau a lucrării de disertaţie cu verificarea antiplagiat  şi copie xerox chitanţă taxă de susţinere a ex.de diplomă: 100 lei, respectiv ex.de disertaţie: 200 lei.

13.09.2019: verificarea proiectelor/lucrărilor depuse

16.09.2019: PROBA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE (ex.tip grilă);

17.09.2019 - CONTESTAŢII

17.09.2019: SUSŢINEREA LUCRĂRII DE DISERTAŢIE

18.09.2019: SUSŢINEREA PROIECTULUI DE DIPLOMĂ

DECANATUL

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256/277327, 0256/277004
Telefon secretariatfia@usab-tm.ro
Calea Aradului, Nr. 119
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2020 USAMBVT . Web design by Royalty