FacebookTwitterYoutubeInstagram

Admitere licenta

Home » Admitere » Admitere licenta
 

Admitere online deschisa permanent

https://www.animalsci-tm.ro/ro/admitere-54/admitere-online-fbira-2357

 

Calendarul admiterii la ciclul universitar de licență sesiunea 2023
 

Sesiunea de vară:
03.07.2023 - 24.07.2023 - Înscrieri
(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbata între orele 800-1200)
24.07.2023 - Afisarea rezultatelor dupa ora 1600
25.07.2023 - Confirmarea locurilor bugetate
26.07.2023 - Confirmarea locurilor cu taxă

 

Sesiunea de toamnă:
01.09.2023 - 14.09.2023 - Înscrieri
(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbata între orele 800-1200)
14.09.2023 - Afisarea rezultatelor dupa ora 1600
15.09.2023 - Confirmarea locurilor bugetate și cu taxă


Calendarul admiterii la ciclul universitar de master sesiunea 2023

 

Sesiunea de vară:
03.07.2023 - 24.07.2023 - Înscrieri
(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbata între orele 800-1200)
25.07.2023 - Interviu din tematica afisata.
25.07.2023 - Afisarea rezultatelor dupa ora 1600
26.07.2023 - Confirmarea locurilor bugetate
27.07.2023 - Confirmarea locurilor cu taxă

 

Sesiunea de toamnă:
01.09.2023 - 20.09.2023 - Înscrieri
(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbata între orele 800-1200)
21.09.2023 - Interviu din tematica afisata
21.09.2023 - Afisarea rezultatelor dupa ora 1600
22.09.2023 - Confirmarea locurilor bugetate si cu taxă

 

CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENȚĂ:

Departajarea candidatilor se va face pe baza mediei generale de admitere.
Media generala de admitere se calculeaza astfel:
- 80% media de la examenul de bacalaureat
- 20% media aritmetica a anilor de studiu din liceu

Pentru înscrierea la admitere, candidatii/persoanele împuternicite, vor depune urmatoarele acte:
A) în original si copii xerox ale acestora în vederea certificarii „conform cu originalul” in momentul înscrierii;
- diploma de bacalaureat si foaie matricola (sau echivalente)
- certificat de nastere;
- acte de schimbare a numelui, daca este cazul (certificat de casatorie, sentinte judecatoresti, etc.)
- pentru candidatii studenti / absolventi de studii superioare: diploma de bacalaureat si foaie matricola sau echivalente, respectiv diploma de licenta sau absolvire a unei facultati sau a unui colegiu, pentru cei care se înscriu la concurs ca sa urmeze un al doilea program de studiu;
B) alte documente
- pentru candidatii studenti: adeverinta din care sa rezulte calitatea de student,
- adeverinta medicala tip din care sa rezulte ca persoana care se înscrie la admitere este apta pentru domeniul la care candideaza;
- copie a cartii de identitate;
- 3 fotografii color 3/4;
- chitanta reprezentând taxa de înscriere;
- pentru copiii personalului didactic de predare si didactic auxiliar aflat în activitate (învatamânt preuniversitar si superior) o adeverinta cu viza Inspectoratului Scolar sau a unitatii de învatamânt iar pentru copii orfani sau ai personalului didactic si didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
- pentru copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timisoara cât si pentru angajatii acesteia, o adeverinta eliberata de Directia Resurse Umane pentru scutirea taxei de înscriere;
- fisa de înscriere; (se completeaza la admitere)
- dosar plic.

 

CRITERIUL DE ADMITERE LA MASTER:

Departajarea candidatilor se va face pe baza mediei generale de admitere.
Media generala de admitere se calculeaza cu doua zecimale fara rotunjire astfel:
• 40% media aritmetica a anilor de studii;
• 30% media examenului de diploma/licenta;
• 30% nota obtinuta la proba orala (interviu pe baza unei tematici aprobata de Consiliul facultatii care organizeaza studiile universitare de masterat).

Pentru înscrierea la admitere, candidatii/persoanele împuternicite, vor depune urmatoarele acte:
A) în original si copii xerox ale acestora în vederea certificarii „conform cu originalul” in momentul înscrierii;
- diploma de bacalaureat si diploma de licenta (sau echivalente),
- foaia matricola/suplimentul la diploma de la liceul/facultatea absolvita,
- certificat de nastere;
- acte de schimbare a numelui, daca este cazul (certificat de casatorie, sentinte judecatoresti, etc.)
- pentru studentii masteranzi/ absolventii studiilor universitare de master care urmeaza o doua specializare, acte doveditoare pentru certificarea regimului de studii univeristare de master urmat (buget/taxa).
B) alte documente
- adeverinta medicala tip din care sa rezulte ca persoana care se înscrie la admitere este apta pentru domeniul la care candideaza;
- copie a cartii de identitate;
- 3 fotografii color 3/4;
- chitanta reprezentând taxa de înscriere;
- pentru copiii personalului didactic de predare si didactic auxiliar aflat în activitate (învatamânt preuniversitar si superior) o adeverinta cu viza Inspectoratului Scolar sau a unitatii de învatamânt iar pentru copii orfani sau ai personalului didactic si didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
- pentru copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timisoara cât si pentru angajatii acesteia, o adeverinta eliberata de Departamentul Resurse Umane pentru scutirea taxei de înscriere;
- certificat de competenta lingvistica pentru o limba straina de larga circulatie internationala.
- dosar plic

 
 Pentru alte informatii apelati
 Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere la 
Telefon 0256277110, 0256277003.

 

 

PROGRAME LICENTA

Zootehnia - știința creșterii animalelor, studiază creşterea, nutriția, reproducerea, ameliorare genetică, performanțele productive la animalele de interes economic, precum şi modul în care acestea pot fi controlate pentru a îmbunătăți productivitatea, sănătatea, bunăstarea animalelor şi profitabilitatea fermelor zootehnice, cu scopul de a dezvolta o zootehnie inteligentă.

Biotehnologiile - un domeniu modern, în plină dezvoltare, bazat pe aplicarea biologiei în agricultură, medicină și industria farmaceutică, industrie, producții alimentare, bioinformatică, precum și biotehnologii aplicate în situații de conflict militar. Acestea utilizează sisteme biologice, organisme vii sau derivați ai acestora, pentru a obține sau modifica produse sau procese de uz specific.

Biotehnologiile găsesc soluții acolo unde alte ştiințe îşi ating limitele, conturând viitorul inteligent!

 

Antreprenoriat în producția alimentară - pregătește specialiști în domeniul ingineriei alimentare, a managementului în agricultură și dezvoltare rurală, capabili să conducă procese tehnologice complexe, care să le permită obținerea de produse şi servicii competitive financiar, prietenoase cu mediul înconjurător şi de calitate superioară.

 
 
 

PROGRAME DE MASTER

 Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere organizeaza urmatoarele programe universitare de masterat:

Biotehnologii de reproducere in ameliorarea animalelor
Nutritie si baza furajera
Proiectare si evaluare tehnico - economica a productiilor animaliere
Animale de companie si agrement
Biotehnologii sustenabile
 
Cui se adreseaza?

Tuturor absolventilor cu studii de licenta sau adeverinta de absolvire
 
 
Obiectivele programelor de masterat:

Aprofundarea cunostintelor acumulate în timpul studiilor de licenta. Competente complementare in alte domenii. Dezvoltarea capacitatilor de cercetare stiintifica. 
Studiile de masterat constituie ciclul doi al studiilor universitare si etapa premergatoare OBLIGATORIE pentru studiile doctorale, conform Declaratiei de la Bologna 1999, Legea 288/2004.
 
 
Zootehnia și biotehnologia sunt ramuri ale bioingineriei.   
 
 

  Toate specializarile sunt acreditate de ARACIS cu „grad de incredere ridicat”.

   

    Diplomele obtinute de absolventi sunt recunoscute la nivel european.

 
 

 

Taxa de inscriere :
- 100 lei (sunt scutiti de taxa de inscriere copiii cadrelor didactice care prezinta adeverinta vizata de Inspectoratele Scolare Judetene si orfanii de ambii parinti).
Taxa de inmatriculare: - 150 lei
Taxa de scolarizare licenta: 3200 lei/an (taxa se poate plati in 3 transe);
Taxa scolarizare masterat: 3000 lei/an (taxa se poate plati in 3 transe);

 

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon +40256 277 003
+40256 277 110
Telefon info@animalsci-tm.ro
secretariatfbira@usab-tm.ro
Calea Aradului nr. 119, Cod Postal 300645, Timisoara, Timis
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2023 USAMBVT . Web design by Royalty