FacebookTwitterYoutubeInstagram

Admitere 2023 Facultatea de Inginerie Alimentară din Timișoara

Home » Admitere 2023 » Admitere 2023 Facultatea de Inginerie Alimentară din Timișoara

TRADIŢIE și EXPERIENŢĂ din 1990

LICENȚĂ ȘI MASTERAT ÎN DOMENIUL INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE

 

SESIUNEA DE ADMITERE LA FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ SE PRELUNGEȘTE

PÂNĂ ÎN DATA DE 28.09.2023, DE LUNI PÂNĂ VINERI INTERVAL ORAR 800-1500.

 

Pentru mai multe detalii și informații clic aici


PENTRU PREÎNSCRIEREA ONLINE VĂ PUNEM LA DISPOZIȚIE PLATFORMA UNIVERSITĂȚII NOASTRE

Clic aici


TAXE:

PENTRU PERIOADA DE PREÎNSCRIERI ONLINE:

ÎNSCRIEREA ȘI ÎNMATRICULAREA ESTE GRATUITĂ PENTRU PRIMUL DOSAR DEPUS

PERIOADĂ DE ÎNSCRIERE, ONLINE ȘI FIZIC:

ÎNSCRIEREA ESTE GRATUITĂ PENTRU PRIMUL DOSAR DEPUS

ÎNMATRICULAREA ESTE 150 LEI

Notă: pentru toate celelelte dosare depuse preînscrierea și înscrierea este 100 lei, iar înmatricularea este 150 lei.


Program de Studiu - Licență

 Prezentare 1 - Facultatea de Inginerie Alimentară   Prezentare 2 - Facultatea de Inginerie Alimentară

 Prezentare 3 - Facultatea de Inginerie Alimentară  Prezentare 4 - Facultatea de Inginerie Alimentară

 Interviu cu o studentă a Facultății de Inginerie Alimentară  Interviu cu absolvenți ai Facultății de Inginerie Alimentară 


Program de Studiu - Ingineria Produselor Alimentare (I.P.A.)

Prezentare - Ingineria Produselor Alimentare (I.P.A.)

Program de Studiu - Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare (C.E.P.A.)

Prezentare - Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare (C.E.P.A.)

Program de Studiu - Protecţia Consumatorului şi a Mediului (P.C.M.)

Prezentare - Protecţia Consumatorului şi a Mediului (P.C.M.)


Program de Studiu - Master

 StudentFest 1 - Facultatea de Inginerie Alimentară  StudentFest 2 - Facultatea de Inginerie Alimentară

 Facultatea de Inginerie Alimentară - Curs festiv 2022  Facultatea de Inginerie Alimentară - Curs festiv 2021


Tehnici moderne de gastrotehnie și de catering (TMGC)

Prezentare - Tehnici moderne de gastrotehnie și de catering (TMGC)

Aliment - Nutriție Umană (A.N.U.)

Prezentare - Aliment - Nutriție Umană (A.N.U.)

Tehnologii avansate în industria alimentară (T.A.I.A.)

Prezentare - Tehnologii avansate în industria alimentară (T.A.I.A.)

Siguranța și Biosecuritatea Produselor Agroalimentare (S.B.P.A.)

Prezentare - Siguranța și Biosecuritatea Produselor Agroalimentare (S.B.P.A.)

Danube Agri-Food Master (D.A.F.M.)

Prezentare - Danube Agri-Food Master (D.A.F.M.)

Siguranţă, securitate alimentară şi sănătate publică (S.S.A.S.P)


Calendarul admiterii la ciclul universitar de licență
sesiunea 2023

Sesiunea de vară:
03.07.2023 - 24.07.2023 - Înscrieri
(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbata între orele 800-1200)
24.07.2023 - Afisarea rezultatelor dupa ora 1600
25.07.2023 - Confirmarea locurilor bugetate
26.07.2023 - Confirmarea locurilor cu taxă

Sesiunea de toamnă:
01.09.2023 - 14.09.2023 - Înscrieri
(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbata între orele 800-1200)
14.09.2023 - Afisarea rezultatelor dupa ora 1600
15.09.2023 - Confirmarea locurilor bugetate și cu taxă


Calendarul admiterii la ciclul universitar de master
sesiunea 2023

Sesiunea de vară:
03.07.2023 - 24.07.2023 - Înscrieri
(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbata între orele 800-1200)
25.07.2023 - Interviu din tematica afisata.
25.07.2023 - Afisarea rezultatelor dupa ora 1600
26.07.2023 - Confirmarea locurilor bugetate
27.07.2023 - Confirmarea locurilor cu taxă

Sesiunea de toamnă:
01.09.2023 - 20.09.2023 - Înscrieri
(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbata între orele 800-1200)
21.09.2023 - Interviu din tematica afisata
21.09.2023 - Afisarea rezultatelor dupa ora 1600
22.09.2023 - Confirmarea locurilor bugetate si cu taxă


CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENŢĂ:

Departajarea candidaţilor se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generală de admitere se calculează astfel:


CRITERIUL DE ADMITERE LA MASTER:

Departajarea candidaţilor se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generală de admitere se calculează cu două zecimale fără rotunjire astfel:


Pentru înscrierea la admitere - licență, candidaţii/persoanele împuternicite, vor depune următoarele acte:

                           A) în original și copii xerox ale acestora în vederea certificării „conform cu originalul” in momentul înscrierii;

                          B) alte documente


Pentru înscrierea la admitere - master, candidaţii/persoanele împuternicite, vor depune următoarele acte:

A) în original și copii xerox ale acestora în vederea certificării „conform cu originalul” in momentul înscrierii;

           - diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalente),

           - foaia matricolă/suplimentul la diplomă de la liceul/facultatea absolvită,

           - certificat de naştere;

B) alte documente

Tematică interviu -  Master 2023Programe de studii de conversie profesională pentru cadrele didactice din învățământul liceal
Facultatea de Inginerie Alimentară organizează admitere la programe de conversie profesională pentru cadre didactice din învățământul preuniversitar, anul universitar 2022-2023

Programele de formare profesională continuă derulate de universitate sunt recunoscute la nivel național, fiind organizate conform ORDIN nr. 6.194 din 13 noiembrie 2012.
Se pot înscrie la programele de conversie profesională cadre didactice angajate în învățământul preuniversitar. 

Durata programelor este de 2 ani/4 semestre, fiind creditate cu 120 credite ECTS.

Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 150 lei, taxa de studii este de 1500 lei/semestru.

Înscrierile se fac până în data de 02.10.2022

Acte necesare înscrierii:

PROGRAM CONVERSIE PROFESIONALĂ


 

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256/277327, 0256/277004
Telefon secretariatfia@usab-tm.ro
Calea Aradului, Nr. 119
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty