FacebookTwitterYoutubeInstagram

Admitere 2020 Facultatea de Inginerie Alimentară din Timișoara

Home » Admitere 2020 » Admitere 2020 Facultatea de Inginerie Alimentară din Timișoara

 


TRADIŢIE și EXPERIENŢĂ din 1990

LICENȚĂ ȘI MASTERAT ÎN DOMENIUL INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE


REZULTATE ADMITERE FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ SESIUNEA SEPTEMBRIE - 2020

ÎN ATENŢIA CELOR CARE NU S-AU ÎNMATRICULAT PÂNĂ LA DATA DE 24.09.2020 !!!

ÎN DATA DE 25.09.2020, ORELE 800-1500, AVEŢI OBLIGAŢIA CONFIRMĂRII LOCULUI OBŢINUT, PRIN PLATA TAXEI DE INMATRICULARE (150 LEI) ŞI PRIMA TRANŞĂ TAXĂ ŞCOLARIZARE, LICENŢĂ (1250 LEI) ŞI MASTER (1050 LEI).

ÎN CAZ CONTRAR PIERDEŢI LOCUL !!!


STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ


Controlul și expertiza produselor alimentare - Locuri nebugetate (cu taxă);

Ingineria produselor alimentare - Locuri nebugetate (cu taxă);

Protecția consumatorului și a mediului - Locuri nebugetate (cu taxă);


STUDII UNIVERSITARE DE MASTER


Siguranța și biosecuritatea produselor agroalimentare - Locuri nebugetate (cu taxă);

Tehnologii avansate în industria alimentară - Locuri nebugetate (cu taxă);

Aliment-nutriţie umană - Locuri nebugetate (cu taxă).Prezentarea Facultății de Inginerie Alimentară - Timișoara

Decan: Prof. Dr. Ing. Adrian RIVIȘ 

 

Prezentarea Facultății de Inginerie Alimentară - Timișoara

Studentă: Puiu Diana - An III C.E.P.A.

 

Prezentarea Facultății de Inginerie Alimentară - Timișoara

     

Programe de studii licenţă
 
Programe de studii master
     
Controlul și expertiza produselor alimentare;   Siguranța și biosecuritatea produselor agroalimentare;
     
Ingineria produselor alimentare;   Tehnici moderne de gastrotehnie și catering;
     
Protecția consumatorului și a mediului.   Tehnologii avansate în industria alimentară;
     
    Aliment-nutriţie umană;
     
    Danube Agri-Food Master.
     

Facilitățile studenților
 
Oportunități de angajare
     
Cazare și masă în campusul universității;   Inginer în industria alimentara;
     
Activități recreative la baza sportivă din campus;   Inspector vamal;
      
Cabinet medical aflat în campus;   Inspector siguranță alimentară (ANSVSA);
     
Burse sociale și de studii;   Inspector protecţia  mediului;
     
Practică și internship în unități de profil.
  Inspector protecţia consumatorului (ANPC).
     

CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENȚĂ:

 

Departajarea candidatilor se va face pe baza mediei generale de admitere.
Media generala de admitere se calculeaza astfel:

 • 80% media de la examenul de bacalaureat
 • 20% media aritmetica a anilor de studiu din liceu

Pentru înscrierea la admitere, candidatii/persoanele împuternicite, vor depune urmatoarele acte:
A) în original si copii xerox ale acestora în vederea certificarii „conform cu originalul” in momentul înscrierii;

 • diploma de bacalaureat si foaie matricola (sau echivalente)
 • certificat de nastere;
 • acte de schimbare a numelui, daca este cazul (certificat de casatorie, sentinte judecatoresti, etc.)
 • pentru candidatii studenti / absolventi de studii superioare: diploma de bacalaureat si foaie matricola sau echivalente, respectiv diploma de licenta sau absolvire a unei facultati sau a unui colegiu, pentru cei care se înscriu la concurs ca sa urmeze un al doilea program de studiu;

B) alte documente

 • pentru candidatii studenti: adeverinta din care sa rezulte calitatea de student,
 • adeverinta medicala tip din care sa rezulte ca persoana care se înscrie la admitere este apta pentru domeniul la care candideaza;
 • copie a cartii de identitate;
 • 3 fotografii color 3/4;
 • chitanta reprezentând taxa de înscriere;
 • pentru copiii personalului didactic de predare si didactic auxiliar aflat în activitate (învatamânt preuniversitar si superior) o adeverinta cu viza Inspectoratului Scolar sau a unitatii de învatamânt iar pentru copii orfani sau ai personalului didactic si didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
 • pentru copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timisoara cât si pentru angajatii acesteia, o adeverinta eliberata de Directia Resurse Umane pentru scutirea taxei de înscriere;
 • fisa de înscriere;
 • dosar plic.

 

 

 

CRITERIUL DE ADMITERE LA MASTER:

 

Departajarea candidatilor se va face pe baza mediei generale de admitere.
Media generala de admitere se calculeaza cu doua zecimale fara rotunjire astfel:

 • 40% media aritmetica a anilor de studii;
 • 30% media examenului de diploma/licenta;
 • 30% nota obtinuta la proba orala (interviu pe baza unei tematici aprobata de Consiliul facultatii care organizeaza studiile universitare de masterat).

Pentru înscrierea la admitere, candidatii/persoanele împuternicite, vor depune urmatoarele acte:
A) în original si copii xerox ale acestora în vederea certificarii „conform cu originalul” in momentul înscrierii;

 • diploma de bacalaureat si diploma de licenta (sau echivalente),
 • foaia matricola/suplimentul la diploma de la liceul/facultatea absolvita,
 • certificat de nastere;
 • acte de schimbare a numelui, daca este cazul (certificat de casatorie, sentinte judecatoresti, etc.)
 • pentru studentii masteranzi/ absolventii studiilor universitare de master care urmeaza o doua specializare, acte doveditoare pentru certificarea regimului de studii univeristare de master urmat (buget/taxa).

B) alte documente

 • adeverinta medicala tip din care sa rezulte ca persoana care se înscrie la admitere este apta pentru domeniul la care candideaza;
 • copie a cartii de identitate;
 • 3 fotografii color 3/4;
 • chitanta reprezentând taxa de înscriere;
 • pentru copiii personalului didactic de predare si didactic auxiliar aflat în activitate (învatamânt preuniversitar si superior) o adeverinta cu viza Inspectoratului Scolar sau a unitatii de învatamânt iar pentru copii orfani sau ai personalului didactic si didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
 • pentru copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timisoara cât si pentru angajatii acesteia, o adeverinta eliberata de Departamentul Resurse Umane pentru scutirea taxei de înscriere;
 • certificat de competenta lingvistica pentru o limba straina de larga circulatie internationala.
 • dosar plic

Tematică admitere master


Calendarul admiterii la ciclul universitar de licență
sesiunea 2020


 

 

Calendarul admiterii la ciclul universitar de master
sesiunea 2020


 

Sesiunea de vara:
07.07.2020 - 29.07.2020 - Înscrieri
(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbata între orele 800-1200)
29.07.2020 - Afisarea rezultatelor dupa ora 1600
30.07.2020 - Confirmarea locurilor bugetate
31.07.2020 - Confirmarea locurilor cu taxa

 

Sesiunea de toamna:
07.09.2020 - 23.09.2020 - Înscrieri la sediu facultăților (înscrieri online în perioada 01.08.2020 - 18.09.2020 pe https://intranet.usab-tm.ro/admitere)
(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbata între orele 800-1200)
24.09.2020 - Interviu din tematica afisata
24.09.2020 - Afisarea rezultatelor dupa ora 1600
25.09.2020 - Confirmarea locurilor bugetate si cu taxa

 

 

Sesiunea de vara
07.07.2020 - 28.07.2020 - Înscrieri
(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbata între orele 800-1200)
29.07.2020 - Interviu din tematica afisata
29.07.2020 - Afisarea rezultatelor dupa ora 1600
30.07.2020 - Confirmarea locurilor bugetate
31.07.2020 - Confirmarea locurilor cu taxa

 

Sesiunea de toamna:
07.09.202024.09.2020 - Înscrieri la sediu facultăților (înscrieri online în perioada 01.08.2020 - 18.09.2020 pe https://intranet.usab-tm.ro/admitere)
(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbata între orele 800-1200)
24.09.2020 - Afisarea rezultatelor dupa ora 1600
25.09.2020 - Confirmarea locurilor bugetate si cu taxa


 

 

 

     
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256/277327, 0256/277004
Telefon secretariatfia@usab-tm.ro
Calea Aradului, Nr. 119
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2020 USAMBVT . Web design by Royalty