FacebookTwitterYoutubeInstagram

Admitere 2020 Facultatea de Inginerie Alimentară din Timișoara

Home » Admitere 2020 » Admitere 2020 Facultatea de Inginerie Alimentară din Timișoara

 


TRADIŢIE și EXPERIENŢĂ din 1990

LICENȚĂ ȘI MASTERAT ÎN DOMENIUL INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE


REZULTATE ADMITERE FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ - 2020


PENTRU A PREVENI AGLOMERAȚIA LA CASERIE VĂ RUGĂM SĂ ACHITAȚI TAXA DE INMATRICULARE ÎN VALOARE DE 150 LEI ÎN

CONTUL: RO21TREZ62120F330500XXXX

CUI: 3487181

LA DETALII MENȚIONAȚI - TAXĂ CONFIRMARE FIA

SAU DIRECT PE APLICAȚIA INTRANET.

LA CONFIRMARE VĂ RUGĂM SĂ PREZENTAȚI DOVADA PLĂȚII !


STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ


Controlul și expertiza produselor alimentare - Locuri bugetate (fără taxă);

Ingineria produselor alimentare - Locuri bugetate (fără taxă);

Protecția consumatorului și a mediului - Locuri bugetate (fără taxă);

Protecția consumatorului și a mediului - Locuri bugetate (fără taxă) - repartizate pentru candidații care provin din liceele din mediul rural.


Controlul și expertiza produselor alimentare - Locuri nebugetate (cu taxă);

Ingineria produselor alimentare - Locuri nebugetate (cu taxă);

Protecția consumatorului și a mediului - Locuri nebugetate (cu taxă);


Studenții aflați pe listele în așteptare pot veni în data de 30.07.2020 pentru confirmarea unui loc cu taxă.

Controlul și expertiza produselor alimentare - Locuri nebugetate (cu taxă) - Lista în așteptare;

Protecția consumatorului și a mediului - Locuri nebugetate (cu taxă) - Lista în așteptare;


STUDII UNIVERSITARE DE MASTER


Siguranța și biosecuritatea produselor agroalimentare - Locuri bugetate (fără taxă);

Tehnici moderne de gastrotehnie și catering - Locuri bugetate (fără taxă);

Tehnologii avansate în industria alimentară - Locuri bugetate (fără taxă);

Aliment-nutriţie umană - Locuri bugetate (fără taxă).


Siguranța și biosecuritatea produselor agroalimentare - Locuri nebugetate (cu taxă);

Tehnologii avansate în industria alimentară - Locuri nebugetate (cu taxă);

Aliment-nutriţie umană - Locuri nebugetate (cu taxă).


Studenții aflați pe listele în așteptare pot veni în data de 30.07.2020 pentru confirmarea unui loc cu taxă.

Aliment-nutriţie umană - Locuri nebugetate (cu taxă) - Lista în așteptare.Prezentarea Facultății de Inginerie Alimentară - Timișoara

Decan: Prof. Dr. Ing. Adrian RIVIȘ 

 

Prezentarea Facultății de Inginerie Alimentară - Timișoara

Studentă: Puiu Diana - An III C.E.P.A.

 

Prezentarea Facultății de Inginerie Alimentară - Timișoara

     

Programe de studii licenţă
 
Programe de studii master
     
Controlul și expertiza produselor alimentare;   Siguranța și biosecuritatea produselor agroalimentare;
     
Ingineria produselor alimentare;   Tehnici moderne de gastrotehnie și catering;
     
Protecția consumatorului și a mediului.   Tehnologii avansate în industria alimentară;
     
    Aliment-nutriţie umană;
     
    Danube Agri-Food Master.
     

Facilitățile studenților
 
Oportunități de angajare
     
Cazare și masă în campusul universității;   Inginer în industria alimentara;
     
Activități recreative la baza sportivă din campus;   Inspector vamal;
      
Cabinet medical aflat în campus;   Inspector siguranță alimentară (ANSVSA);
     
Burse sociale și de studii;   Inspector protecţia  mediului;
     
Practică și internship în unități de profil.
  Inspector protecţia consumatorului (ANPC).
     

CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENȚĂ:

 

Departajarea candidatilor se va face pe baza mediei generale de admitere.
Media generala de admitere se calculeaza astfel:

 • 80% media de la examenul de bacalaureat
 • 20% media aritmetica a anilor de studiu din liceu

Pentru înscrierea la admitere, candidatii/persoanele împuternicite, vor depune urmatoarele acte:
A) în original si copii xerox ale acestora în vederea certificarii „conform cu originalul” in momentul înscrierii;

 • diploma de bacalaureat si foaie matricola (sau echivalente)
 • certificat de nastere;
 • acte de schimbare a numelui, daca este cazul (certificat de casatorie, sentinte judecatoresti, etc.)
 • pentru candidatii studenti / absolventi de studii superioare: diploma de bacalaureat si foaie matricola sau echivalente, respectiv diploma de licenta sau absolvire a unei facultati sau a unui colegiu, pentru cei care se înscriu la concurs ca sa urmeze un al doilea program de studiu;

B) alte documente

 • pentru candidatii studenti: adeverinta din care sa rezulte calitatea de student,
 • adeverinta medicala tip din care sa rezulte ca persoana care se înscrie la admitere este apta pentru domeniul la care candideaza;
 • copie a cartii de identitate;
 • 3 fotografii color 3/4;
 • chitanta reprezentând taxa de înscriere;
 • pentru copiii personalului didactic de predare si didactic auxiliar aflat în activitate (învatamânt preuniversitar si superior) o adeverinta cu viza Inspectoratului Scolar sau a unitatii de învatamânt iar pentru copii orfani sau ai personalului didactic si didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
 • pentru copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timisoara cât si pentru angajatii acesteia, o adeverinta eliberata de Directia Resurse Umane pentru scutirea taxei de înscriere;
 • fisa de înscriere;
 • dosar plic.

 

 

 

CRITERIUL DE ADMITERE LA MASTER:

 

Departajarea candidatilor se va face pe baza mediei generale de admitere.
Media generala de admitere se calculeaza cu doua zecimale fara rotunjire astfel:

 • 40% media aritmetica a anilor de studii;
 • 30% media examenului de diploma/licenta;
 • 30% nota obtinuta la proba orala (interviu pe baza unei tematici aprobata de Consiliul facultatii care organizeaza studiile universitare de masterat).

Pentru înscrierea la admitere, candidatii/persoanele împuternicite, vor depune urmatoarele acte:
A) în original si copii xerox ale acestora în vederea certificarii „conform cu originalul” in momentul înscrierii;

 • diploma de bacalaureat si diploma de licenta (sau echivalente),
 • foaia matricola/suplimentul la diploma de la liceul/facultatea absolvita,
 • certificat de nastere;
 • acte de schimbare a numelui, daca este cazul (certificat de casatorie, sentinte judecatoresti, etc.)
 • pentru studentii masteranzi/ absolventii studiilor universitare de master care urmeaza o doua specializare, acte doveditoare pentru certificarea regimului de studii univeristare de master urmat (buget/taxa).

B) alte documente

 • adeverinta medicala tip din care sa rezulte ca persoana care se înscrie la admitere este apta pentru domeniul la care candideaza;
 • copie a cartii de identitate;
 • 3 fotografii color 3/4;
 • chitanta reprezentând taxa de înscriere;
 • pentru copiii personalului didactic de predare si didactic auxiliar aflat în activitate (învatamânt preuniversitar si superior) o adeverinta cu viza Inspectoratului Scolar sau a unitatii de învatamânt iar pentru copii orfani sau ai personalului didactic si didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
 • pentru copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timisoara cât si pentru angajatii acesteia, o adeverinta eliberata de Departamentul Resurse Umane pentru scutirea taxei de înscriere;
 • certificat de competenta lingvistica pentru o limba straina de larga circulatie internationala.
 • dosar plic

Tematică admitere master


Calendarul admiterii la ciclul universitar de licență
sesiunea 2020


 

 

Calendarul admiterii la ciclul universitar de master
sesiunea 2020


 

Sesiunea de vara:
07.07.2020 - 29.07.2020 - Înscrieri
(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbata între orele 800-1200)
29.07.2020 - Afisarea rezultatelor dupa ora 1600
30.07.2020 - Confirmarea locurilor bugetate
31.07.2020 - Confirmarea locurilor cu taxa

Sesiunea de toamna:
07.09.2020 - 18.09.2020 - Înscrieri
(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbata între orele 800-1200)
18.09.2020 - Afisarea rezultatelor dupa ora 1600
21.09.2020 - Confirmarea locurilor bugetate si cu taxa

 

 

Sesiunea de vara
07.07.2020 - 28.07.2020 - Înscrieri
(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbata între orele 800-1200)
29.07.2020 - Interviu din tematica afisata
29.07.2020 - Afisarea rezultatelor dupa ora 1600
30.07.2020 - Confirmarea locurilor bugetate
31.07.2020 - Confirmarea locurilor cu taxa

Sesiunea de toamna:
07.09.2020 - 18.09.2020 - Înscrieri
(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbata între orele 800-1200)
21.09.2020 - Interviu din tematica afisata
21.09.2020 - Afisarea rezultatelor dupa ora 1600
22.09.2020 - Confirmarea locurilor bugetate si cu taxa


 

 

 

     
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256/277327, 0256/277004
Telefon secretariatfia@usab-tm.ro
Calea Aradului, Nr. 119
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2020 USAMBVT . Web design by Royalty