FacebookTwitterYoutubeInstagram

National awards, medals, patents

Home » Research » National awards, medals, patents

 

NATIONAL AWARDS AND MEDALS

 

Prof. Nicolae PÃCALÃ, PhD

„Traian Sãvulescu” award offered by Romanian Academy for “Grupul de lucrãri ºtiinþifice privind embriotransferul la taurine ºi ovine” („The group of scientific papers on embriotransfer  at cows and sheeps”) – 1992 

 Prof. Marian BURA, PhD 

„Traian Savulescu” award offered by Romanian Academy for the book “Creºterea ºi valorificarea bizamului” (“Raising and capitalizing of Musk Rat”)

Prof. Adrian GROZEA, PhD
Diploma of excellence and bronze medal at International Salon of Invention Pro Invent, the 6th edition, 2008, Cluj-Napoca
Diploma of excellence and gold medal at International Salon of Invention Pro Invent, the 7th edition, 2009, Cluj-Napoca
Diploma of excellence and silver medal at International Salon of Invention Pro Invent, the 8th edition, 2010, Cluj-Napoca

Lecturer Teodor VINTILÃ, PhD
CNCSIS award 2008 - Translational Research Awards for published articles (ISI) – article title “PRODUCTION OF CELLULASE BY SUBMERGED AND SOLID-STATE CULTURES AND YEASTS SELECTION FOR CONVERSION OF LIGNOCELLULOSE TO ETHANOL”, authors: Teodor Vintilã, Monica Dragomirescu, ªtefana Jurcoane, Daniela Vintilã, Rodica Cãprițã, Maria Maniu, Romanian Biotechnological Letters, Vol. 14(2), pp. 4275-4281, 2009, Bucureºti, Romȃnia
 

PATENTS

Prof. Nicolae PÃCALÃ, PhD

Patent no. Ro 117060 B/2002 “Trusã multifuncþionalã pentru însãmânþãri artificiale ºi transfer de embrioni la taurine”

Patent no. A/00147/2002 “Aparat ºi metodã de determinarea sexului genetic”

Patent no. A/0157, 2011-10-24 „metodã citomorfometricã pentru evaluarea viabilitãții embrionilor de șoarece de laborator”

 

Prof. Dan DRINCEANU, PhD
 
Patent no. 108636/1992 „Compoziþie cu microelemente chelatate, specificã puilor de carne”
Patent no. 110292/1995 „Supliment mineral pentru furajarea ovinelor”
Patent no. 113938/1998 „Aditiv pe bazã de sticlã fosfaticã pentru hrana pãsãrilor de curte”
Patent no. A/00822/2006 „Compoziþie fosfaticã cu bor cu densitate micã utilizatã în hrana animalelor ºi procedeul de obþinere a acesteia”
Patent no. A/01117 „Metodologie de stabilire a structurii premixului mineral pentru tineretul aviar destinat producþiei de carne crescut în sistem ecologic’’
Patent no. A/00942 „Metodologie de stabilire a valorilor de suplimentare micromineralã a hranei destinatã gãinilor ouãtoare întreþinute în sistem ecologic”

 

Assoc. Prof. Ioan BENCSIK, PhD

Patent No. 107043 B1/1993, "Masa port obiect, termostatatã"
Patent No. 113127 C1/1998, 'Autolaborator cu echipament pentru transferul de embrioni la animale"
Patent No. N.: RO 121316 B/2007, “Aparat ºi metodã de determinarea sexului genetic”

 Prof. Neculai DRAGOMIR, PhD

Patents and approved products: 27 varieties of perennial grasses and legumes, 6 approved

 Prof. Adrian GROZEA, PhD

Patent BOPI no. 2/2012, p.12 „Sistem cu apã recirculatã pentru creșterea puietului de șalãu”

Patent BOPI nr.5/2009, p. 25, "Procedeu de obþinere a unei linii criorezistente la peºti ornamentali guppy (Poecilia reticulata) cu aplicabilitate în guppyculturã"

Patent BOPI nr.6/2010, p. 27, "Procedeu de obþinere a unei linii de peºti ornamentali guppy, rezistentã la hipertermie"

 Lecturer Teodor VINTILÃ, PhD

Patent no. 119062 B1/30.11.2004 - Procedeu de obþinere a unui furaj fermentat. Authors: Vassu Tatiana, Sãsãrman Elena, Stoica Ileana, Jurcoane ªtefana, Vintilã Teodor, Smarandache Diana, Nohit Ana-Maria, Csutak Ortansa, Muºat Florin, Iftime Oana, Gherasim Raluca

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon +40256 277 003
+40256 277 110
Telefon info@animalsci-tm.ro
secretariatfbira@usab-tm.ro
Calea Aradului nr. 119, Cod Postal 300645, Timisoara, Timis
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2022 USAMBVT . Web design by Royalty