FacebookTwitterYoutubeInstagram

Partner companies

Home » PRACTICAL ACTIVITIES » Partner companies

 

 

• Institutul de Biotehnologii Aplicate – Timiºoara;
• S.C. Agrosem S.A.
• Complex Agrozootehnic Piºchia;
• S.C. Semtest S.A. Timiºoara;
• USAB Staþiunea Didacticã;
• S.C. Eurofins Agroscience Services S.R.L.;
• S.C. Smithfield Ferme S.R.L.;
• Staþiunea de cercetare dezvoltare pentru creºterea bovinelor Arad;
• Oficiul de ameliorare ºi reproducþie în ZootehnieTimiº;
• Asociaþia crescãtorilor de vaci cu lapte judeþul Timiº;
• Staþiunea de cercetare-dezvoltare pentru pajiºti Timiºoara;
• S.C. Prohelix S.R.L.;
• Direcþia Silvicã Timiºoara;
• Herghelia Izvin
• Asociaþia crescãtorilor de iepuri ºi animale de blanã din Timiºoara;
• Institutul naþional de cercetare – dezvoltare pentru biologie ºi nutriþie animalã – Baloteºti;
• Staþiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Agriculturã Simnic – Craiova;
• S.C. Pescomir S.R.L. Ineu;
• Asociaþia pentru Conservarea Biodiversitãþii ºi a Resurselor Naturale – Timiºoara (ACBRN)
• Asociaþia Pescarilor Sportivi Timiºoara;
• Asociaþia Acvacultorilor BANAT STURIO Timiºoara;
• S.C. Aspius S.R.L..
• Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrialã Ecoind;
• S:C. Aquatim S.A. Timiºoara;
• Lactitalia S.R.L.;
• Komtex S.R.L.;
• Centrul de Biotehnologii Microbiene Bucureºti;
• S.C. C+C S.A. Reºiþa;
• S.C. Probiotic S.R.L. Timiºoara;

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon +40256 277 003
+40256 277 110
Telefon info@animalsci-tm.ro
secretariatfbira@usab-tm.ro
Calea Aradului nr. 119, Cod Postal 300645, Timisoara, Timis
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2022 USAMBVT . Web design by Royalty